Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų rajono savivaldybės informacija

„Design thinking“ metodika globos pertvarkos procese

Trakų rajono savivaldybėje vasario 27 ir kovo 6 dienomis vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu pasitelkiant kūrybinio mąstymo metodiką, savivaldos ir pilietinės visuomenės resursus, kurti sprendimai globos organizavimo tobulinimui.


Kūrybinių dirbtuvių dalyvius pasveikino ir rezultatyvaus darbo linkėjo Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč. Dėl kokybiško globos organizavimo aktyviai diskutavo ir įvairias situacijas sprendė Lentvario kompleksinių paslaugų šeimai, Šv. Jono vaikų, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrų, VšĮ Šv. Domininko namų, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro atstovai, globėjai, Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos, Vaiko teisių skyrių darbuotojai.
Mokymus organizavo Lietuvos savivaldybių asociacija, Socifaction komanda ir lektorė, „Future Leadership“ inovacijų laboratorijos įkūrėja Justina Puslytė Klyvienė, kuri priėmė iššūkį „Design thinking“ metodiką pirmą kartą pritaikyti ir išdėstyti savivaldybėje.
Kūrybinės dirbtuvėse sukurti prototipai, paslaugų teikėjų jėgų apjungimui dėl pakankamo ir kokybiško informavimo apie globą, konsultavimo ir mokymų, savanorystės skatinimo, globos ir įvaikinimų atvejų didinimo, vėliau „vieno langelio“ teikiant pagalbą, konsultacijas, paramą, atokvėpių paslaugas ir kt. atsiradimo.
Kol kas yra pasigendama sistemiškos pagalbos, tarpžinybinio koordinavimo, globotojams trūksta „vieno langelio“ visoms problemoms išspęsti, taip pat diskutuota ir dėl nuolaidų kortelės globėjams ar tris ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms. Finansavimas globotojams ar globos paslaugų teikėjams vienas svarbiausiu klausimų, skiriant didesnį dėmesį vaikams, ypatingai jei vaikai turi elgesio ir emocijų sutrikimų kyla didesnis poreikis kvalifikuotai specialistų pagalbai.
Institucinė vaiko globa Lietuvoje pastaraisiais metais kritikuojama kaip ydinga vaiko visapusiškam vystymuisi ir ugdymui, o sistemos pertvarka yra sudėtingas procesas, pastaraisiais metais daugiausia stringantis dėl dalyvaujančių subjektų (valdžios institucijų, globos namų, bendruomenių, mokslininkų) aktyvaus ir darnaus veikimo bei bendradarbiavimo trūkumo.
Vaikų globos namų deinstitualizacija yra nacionalinio lygmens problema ir šis procesas neįmanomas be didesnio visos visuomenės įsitraukimo ir žmonių sąmoningumo pokyčių. Šiuo metu vis dar trūksta naujų teisės aktų, kurie būtų skirti naujovėms, atsiradusioms dėl pertvarkos proceso.
Artimiausiu metu, globos pertvarkos organizavimo darbo grupės nariai, nevyriausybinės organizacijos vėl susirinks diskusijai, dėl konkrečių pasiūlymų 2016-12-08 patvirtinto Trakų rajono tarybos sprendimo „Dėl pritarimo vaikų institucinės globos sistemos pertvarkos 2017-2020 metų veiksmų planui” Nr. S1-288 tikslinimui pateikimo.

DOMINYKA SEMIONOVĖ,
Trakų rajono savivaldybės mero patarėja

 

Rajone su oficialiu vizitu lankėsi delegacija iš Gruzijos

Rajono savivaldybėje kovo 4–7 dienomis viešėjo tarptautinio bendradarbiavimo partneriai iš Mcchetos (Gruzija) ir Gižycko (Lenkija) savivaldybių

Trakų rajono savivaldybėje kovo 4–7 dienomis viešėjo Savivaldybės partneriai iš Mcchetos savivaldybės (Gruzija).
Naujai išrinktas Mcchetos savivaldybės meras Georgi Kapanadze, atvykęs su Savivaldybės turizmo ir kultūros paveldo departamento direktoriumi Revaz Mamulashvili, domėjosi Trakų rajono savivaldybės ir jos įstaigų veikla, ieškojo galimybių įgyvendinti bendras idėjas bei projektus. Oficialus svečių vizitas prasidėjo nuo susitikimo su Trakų rajono savivaldybės mere Edita Rudeliene, merės pavaduotoja Marija Puč, tarybos nariu Šarūnu Ūsu, Savivaldybės administracijos direktoriumi Da-
riumi Kvedaravičiumi, direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Agata Mankeliūniene, Kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi Mindaugu Čiru, Trakų turizmo informacijos centro direktore Laima Balčytiene.
Į oficialų vadovų susitikimą su delegacija iš Mcchetos atvyko delegacija iš Gižycko rajono (Lenkija) savivaldybės, kuri taip pat yra Trakų rajono ir Mcchetos savivaldybių partnerė. Trakuose lankėsi Gižycko rajono Meras Marek Jasudovič ir sekretorius Dariuš Grygienča. Susitikimo metu buvo aptartos bendros vizijos ir galimybės, planai bei perspektyvos, aktualiausi buvo turizmo, sporto bei kultūros klausimai.
Domėtasi Trakų rajono savivaldybės UAB „Trakų vandenys“ veikla, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais. Delegacija iš Gruzijos taip pat apsilankė šioje bendrovėje, Trakų krašto tradicinių amatų centre, su kurio veikla supažindino rajono savivaldybės mero patarėja Dominyka Semionovė. Svečiai viešėjo Trakų turizmo informacijos centre, kuriame su direktore L. Balčytiene aptarė turizmo sritį.
Mcchetoje statomas naujas sporto kompleksas, kuriame pagrindinė veikla bus irklavimas. Su delegacija iš Gruzijos susitiko Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas Dainius Pavilionis. Lietuvos olimpiniame sporto centre Trakuose svečiai apžiūrėjo patalpas ir turimą įrangą. Su prezidentu aptarė bendras galimybes abiejose šalyse vystyti veiklą, susijusią su irklavimu.
Delegacija taip pat lankėsi Rūdiškių kultūros centre, Senųjų Trakų seniūnijoje, rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Apsilankė Trakų salos pilyje ir Lietuvos Respublikos Seime.
Į Trakus Mcchetos savivaldybės atstovai vos porai dienų buvo atvežę fotoparodą apie Mcchetos miesto istoriją ir dabartį.
Svečius vizito metu lydėjo savivaldybės merės pavaduotoja Marija Puč ir Savivaldybės merės patarėja Aliona Urban.

ALIONA URBAN,
Trakų rajono savivaldybės mero patarėja

 

Savivaldybės vadovai lankysis Trakų seniūnijoje

Savivaldybės vadovai bei specialistai tęsia vizitus po rajono seniūnijas. Jų metu domimasi aktualiausiais gyventojams klausimais, ieškoma būdų juos spręsti. Kovo 12–13 dienomis bus lankomasi Trakų seniūnijoje.

Kovo 12 d., pirmadienis
13.00 – Bražuolės lopšelis-darželis, 13.40 – Vytauto Didžiojo gimnazija, 14.30 – Trakų gimnazija, 15.00 – Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras, 15.15 – Vaikų biblioteka, 15.30 – Trakų rajono jaunimo ir laisvalaikio centras, 15.45 – Trakų pradinė mokykla, 15.30 – Vaikų lopšelis-darželis „Ežerėlis“, 16.00 – Vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“.

Kovo 13 d., antradienis
13.00 – Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, 13.40 – Trakų PSPC, 14.00 – Trakų ligoninė, 14.30 – Trakų kultūros rūmai, 15.00 – Trakų viešoji biblioteka, 15.15 – Atvira jaunimo erdvė, 15.30 – Socialinių paslaugų centras, 15.45 – Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga, 16.30 – Turizmo informacijos centras, Amatų centras, 18.00 – Susitikimas su gyventojais (Savivaldybės didžiojoje salėje).

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimai Trakų rajone

 

Traktorių ir traktorių priekabų techninių apžiūrų 2018 m. grafikas

 

Parengė SIGITA NEMEIKAITĖ, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Užs. Nr. 4469