Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Aptarti 2017 metų policijos komisariato veiklos rezultatai

Šių metų vasario 2 dieną Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK ) Trakų rajono policijos komisariato (toliau – Trakų r. PK) pasitarimų salėje įvyko ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo aptarti ir Trakų rajono bendruomenei pristatyti 2017 metų policijos komisariato veiklos rezultatai. Renginyje dalyvavo Vilniaus aps. VPK viršininko pavaduotojas Mindaugas Stravinskas, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, Trakų rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alina Kuleš, Trakų rajono seniūnijų seniūnai, Trakų rajono bendruomenių atstovai bei Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai.
Susirinkimo dalyviams filmuotos medžiagos formatu buvo pristatyti Trakų r. PK veiklos rezultatai nusikalstamumo, teisės pažeidimų prevencijos, viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamų veikų išaiškinimo srityse. Vienas iš pagrindinių veiklos rodiklių yra reagavimo į įvykius laiko mažinimas. Pristatymo metu buvo konstatuota, kad policijos pajėgų reagavimo laikas 2017 metais pagerėjo 10 procentų. Reagavimo laiko pagerėjimas siejamas su įvykusiais veiklos organizavimo pokyčiais, taikant naująjį policijos veiklos modelį. Apibendrindamas filmuotos medžiagos pranešėjų pasisakymus, Policijos komisariato viršininkas Valerij Vincukevič padėkojo pareigūnams už pasiektus gerus rezultatus, plačiau pakomentavo rūpimas temas ir vaizdinėje medžiagoje aptartas sritis. Taip pat pristatė 2018 metų veiklos kryptis, t. y. policija sieks gerinti reagavimo laiką į visų kategorijų įvykius, orientuoti pareigūnus darbui prižiūrimoje teritorijoje ir vykdyti aktyvią prevencinę veiklą, skirti padidintą dėmesį nusikaltimų atskleidimui ir tyrimui, savo veikla siekti didesnio visuomenės pasitikėjimo.
Administracijos direktorius D. Kvedaravičius išreiškė nuomonę apie glaudų bendradarbiavimą tarp rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Trakų rajono policijos komisariato pareigūnų, užtikrinant viešąją tvarką, rajono gyventojų ir jų svečių, ypač vasaros metu, saugumą.
Vilniaus aps. VPK viršininko pavaduotojas M. Stravinskas kalbėjo apie aktualijas, susijusias su įvykusia pertvarka Lietuvos policijos sistemoje ir pagrindines veiklos kryptis 2018 metais.

Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK informacija