Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Ar matėte refleksoterapijos taką prie Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos? Ateikite ir išbandykite!

Prasidėjus naujiems mokslo metams Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, skirtos skatinti neformaliam bendravimui tarp mokinių, mokytojų ir tėvų. Kadangi paauglystė yra ypatingas žmogaus raidos laikotarpis, todėl kasmet dalyvauti ,,Komunikacinio modelio“ veiklose kviečiami 7-ųjų ir 8-ųjų klasių gimnazijos mokiniai.

„Komunikacinio modelio“ veiklų pradžioje 7c klasės mokiniai aktyviuose klasės susirinkimuose diskutavo, išsakė savo mintis ir pastebėjimus, kaip gali pagerinti klasės, gimnazijos aplinką ir atmosferą, ką gali nuveikti kartu bendradarbiaudami. Pristačius jų pasiūlymus, buvo išrinkta geriausia idėja – refleksoterapinio tako įrengimas. Šią idėją pasiūlė ir savo nuomonę apgynė klasės mokiniai, dalyvaujantys gamtos būrelyje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“, vadovaujami biologijos mokytojos Sigitos Zalitienės.Visai klasei pritarus, komanda parengė nuoseklų projektą, kur buvo numatytos bendros veiklos, sudarytos darbo grupės, vykdymo terminai, išrinkti atsakingi asmenys. Svarstant įgyvendinimo strategiją, mokiniai suprato, kadrefleksoterapinio tako įkūrimui bus reikalinga klasės tėvelių pagalba. Projekto paraiška buvo pateikta gimnazijos direktorei Jolantai Martyncevienei. Direktorė entuziastingai pritarė šiam projektui irkartu su mokiniais parinkotinkamiausią vietą tako įkūrimui.

Planuojant projekto veiklas ir jas įgyvendinant, buvo siekiama pažinti savo komunikacinius gebėjimus ir juos tobulinti, mokytis išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę, ugdyti norą pristatyti savo nuomonę, ją apginti, patirti sėkmę. Įgyvendinant projektą,mokiniai buvo motyvuojami atkakliai siekti tikslo, analizuoti, tinkamai perteikti savo mintis, gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis bei remtisžiniomis,įgytomis matematikos, gamtos mokslų, technologijų, dailės pamokose.Veikdami kartu mokiniai mokėsi bendrauti stebėdami mokytojų, draugų, tėvų elgesįir suprato, kaip naudinga išreikšti savo mintis, prisidėti konkrečiais darbais prie bendros veiklos, kaip svarbu kiekvienam asmeniškai prisiimti atsakomybę už galutinį rezultatą.
Atkaklaus ir atsakingo darbo rezultatas – įkurtas 22 metrų ilgio refleksoterapinis takas – iškilmingai atidarytas spalio 19 dieną. Kas yra refleksoterapinis takas? Tai XIX a. vokiečių dvasininko Sebastiano Kneipo sukurtas sveikatingumo takas, kurį sudaro įvairaus šiurkštumo ir dygumo dangų takeliai. Vaikščiojant basomis skirtingais takelių paviršiais bei dirginant padus, masažuojamos kojos, veikiamos pėdų nervų sistemos zonos, aktyvuojama žmogaus organizmo imuninė sistema. Mūsų takas sudarytas iš 14 skirtingų frakcijų takelių: įvairausdydžio akmenukų, kankorėžių, kaštonų, medžio ritinėlių, kuriuos surinko ir kruopščiai bei skoningai sudėliojo mokiniai. Mokinių nuomone, šiuo taku gali naudotis ne vien gimnazijos bendruomenė, taką gali aplankyti visi trakiečiai, miesto svečiai, pasirinkę sveikesnį gyvenimo būdą. Smalsuoliai, sveikuoliai ir visi norintieji, kai tik oro sąlygos leis, ateikite ir išbandykiterefleksoterapinį taką!
Labai dėkojame gimnazijos direktorei už mokinių iniciatyvos palaikymą, mokiniams už atsakingumą ir atkaklumą įgyvendinat savo idėją, tėveliams už nuoširdžią visokeriopą pagalbą formuojant refleksoterapinįtaką.

VIDMANTĖ KALVAITIENĖ,
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 7c klasės vadovė,
SIGITA ZALITIENĖ,
biologijos mokytoja