- Galvė - http://www.galve.lt -

Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ įsitraukė į ES remiamą projektą

[1]
Trakų rajono Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ dalyvauja ESFA projekte Nr. 09.2.1 ESFA-K-728-01-0054 „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“.
2018 m. vasario 19–21 d. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ mokytojos kartu su penkių mokyklų: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos, Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Rokiškio rajono Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos kolegėmis dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“ mokymuose.
Šis projektas bus vykdomas dvejus metus. Mokymai vyko Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje. Mokytojos išklausė 24 val. trukmės seminarą „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(CLIL)“, praktiškai atliko įvairias integruoto ugdymo(si) užduotis.
Balandžio 3–6 d. vyks Microbit programavimo ir 3D maketavimo mokymai dviejuose centruose: Marijampolėje ir Troškūnuose.
Gegužės antrą arba trečią savaitę planuojamas potyrinis mokymas „Mokymasis gamtoje – Žalioji savaitė“.
Birželio mėn. 18–21 d. vyks Cospaces ir Mikrobit programavimo, o spalio 29–30 d. – 3D maketavimo užsiėmimai Marijampolėje ir Troškūnuose. 2019 m. vasario 18– 22 d. – Microbit programavimas ir 3 D maketavimas.
Įgytas žinias, mokėjimus ir įgūdžius mokytojos pritaikys savo pamokose bei kitose veiklose, kad gerėtų mokinių matematinis mąstymas, gamtamokslinis pažinimas.
2 klasių mokinių lygis bus matuojamas ST testais 2020 m., kai mokiniai mokysis ketvirtoje klasėje.
Tarp projekte dalyvaujančių mokyklų klasių bendruomenių vyks glaudus bendradarbiavimas bei dalijimasis gerąja darbo patirtimi mokymų, telekonferencijų metu.

DALYTĖ LAUKAITIENĖ,
Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ pradinių klasių vyr. mokytoja