Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Biblioteka – šeši dešimtmečiai kaitos ir pastovumo

Skleriu 60 (2)

Jubiliejiniai metai visada priverčia mus žvilgtelėti atgal, įvertinti praėjusį laiką, įprasminti pasiekimus, su šypsena ar liūdesiu prisiminti įvykius, paženklintus laikmečio ar asmenybių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad įveikusi išbandymų, permainų ir iššūkių kelią, šiandien Šklėrių biblioteka yra jaukus ir atviras kultūros židinys.

Bibliotekos istorija prasidėjo 1954 metais Olonos kaime privačiose patalpose ir vadinosi „Škliarskaja selskaja biblioteka“. Pirma bibliotekos vedėja buvo A. Molčianovič. Apie tai, koks buvo fondas ir kiek skaitytojų – istorija nutyli. Tik ataskaitoje už 1955 metus parodyta, kad bibliotekos fonde buvo 1489 dokumentų ir užregistruoti 93 skaitytojai. Olonos kaime biblioteka išbuvo 10 metų. 1964 metais biblioteka persikėlė į Šklėrių kaimą, taip pat į privačias patalpas. Biblioteka 8 kartus buvo kilnojama, kol pagaliau 2003 metais buvo perkelta į mokyklos patalpas, kuriose yra ir iki šiol.

Nemažai kelių buvo nueita, kol „subrendo“ ši biblioteka. Dabar biblioteka yra kompiuterizuota, dalyvauja projektuose, organizuoja renginius, parodas, nors buvo laikai, kada bibliotekoje nebuvo net telefono. Esame dėkingi už šį laiką, jog išmokome ir patyrėme tiek daug. Pasipildėme išminties, kurią dabar stengiamės perduoti savo lankytojams. Pasak, K. Binkio, juk toks tas gyvenimas. Tik pažvelk, tik pajusk pradus! Jis kas valandą kitas, kas valandą naujas.

Rugsėjo 23 dieną į Šklėrių biblioteką rinkosi svečiai. Čia paminėtas bibliotekos veiklos 60-ties metų jubiliejus. Renginio metu pristatyta bibliotekos istorija. Prisiminimais apie darbą dalinosi buvusios šios bibliotekos darbuotojos Janina Pilienė ir Lionė Verseckienė. Sveikinimo žodžius tarė ir Trakų viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Banevičienė. Atminimo dovanėlėmis ir gėlėmis buvo pagerbtos buvusios bibliotekininkės, kurios ne tik padėjo kurti šios bibliotekos istoriją, bet ir buvo šios istorijos dalis.

Pasibaigus oficialiai šventės daliai, niekas neskubėjo namo. Susėdus prie arbatos puodelio, dar daug buvo prisiminta apie biblioteką. Jaunesnės kartos kolegės dalinosi savo dabartine patirtimi ir ateities vizijomis kuriant šiuolaikišką, patrauklią, visų amžių skaitytojams ir lankytojams skirtą biblioteką.

Bibliotekos kolektyvas taria didelį AČIŪ visiems savo draugams ir bičiuliams, kurie remia ir palaiko bibliotekos gyvavimą ir kartu su viltimi žvelgia į ateitį.

Danutė Vaičiulionienė

Trakų viešosios bibliotekos Šklėrių filialo vedėja