Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Birželio mėnesio pradžioje maudyklų vanduo ne visur švarus

m

Svarbu paminėti, kad: Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Babruko, Lentvario, Vilkokšnio, Margio ir Gilušio ežerų vandens tyrimus nustatyta, kad ežerų vanduo atitinka Lietuvos higienos normą HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimams. Poilsiaujant prie jų galima maudytis.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje iš visų tirtų maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų 3 maudyklose. Gauti duomenys apie 113 maudyklų iš 114 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę).

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Raseinių rajone esančiame Sujainių tvenkinyje. Čia birželio 7 d. buvo nustatytas 3,2 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Alytaus miesto maudyklose, esančiose Mažosios Dailidės ir Didžiosios Dailidės ežeruose, birželio 3 d. nustatytas didesnis, nei leidžiama, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens.

Pakartotinai atlikus tyrimus birželio 10 d. Sujainių tvenkinio ir birželio 8 d. Didžiosios Dailidės ežero maudyklose, nustatyta, kad vandens kokybė atitiko reikalavimus. Mažosios Dailidės ežero vandens kokybė pakartotinai nebuvo tirta. Nėra gauta Visagino miesto maudyklos vandens tyrimų rezultatų.

Gauti ir 138 rekreacijai skirtų zonų vandens tyrimų rezultatai. Didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rastas šiuose vandens telkiniuose: Šiaulių r. Švedės tvenkinyje (birželio 6 d.), Nemuno upėje ties Jurbarku (birželio 6 d.), Elektrėnų sav. Aujedo ežere ties Kietaviškių gyvenviete (birželio 6 d.), Nevėžio upėje ties Naujamiesčiu  (birželio 13 d.). Pakartotinai atlikus tyrimus birželio 10 d. Švedės tvenkinyje, birželio 13 d.Žiežulio ežere nustatyta, kad vandens kokybė atitiko reikalavimus, tačiau Nemuno upėje ties Jurbarku, Nevėžio upėje ties NAujamiesčiu ir Aujedo ežere kol kas rekomenduojama nesimaudyti.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė turi būti supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės interneto svetainės skiltyje „Aplinkos sveikata-Maudyklos“. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro

Aplinkos sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gražvydė Norkienė