Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Cerkvės pastatymo 150 metų jubiliejus

1

Vladas Kasperavičius

Trakų Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo stačiatikių cerkvė keičia savo išvaizdą. Pastaruoju metu trakiečiai ir miesto svečiai džiaugiasi atnaujintais maldos namų variniais kupolais, pradedamais sienų dažymo darbais – šventovė rengiama garbingai sukakčiai pažymėti. Cerkvės šventikas Aleksandras Šmailovas santūriai pasakoja apie šventovės istoriją, tikinčiųjų pamaldas, apie artėjantį cerkvės pastato 150 metų jubiliejų. Jis atsakė į „Galvės“ žurnalisto klausimus.

 – Kas žinoma apie Trakų stačiatikių tikėjimo maldos namų praeitį?

Šios šventovės istorija yra ilga ir įvairi. Yra žinoma, kad iki katalikų bažnyčios, kuri 1409 metais buvo pastatyta kunigaikščio Vytauto Didžiojo, Trakuose jau būta stačiatikių tikėjimo maldos namų, juose meldėsi senojo tikėjimo išpažinėjai. Iki 1480 metų Trakuose buvo septynios medinės cerkvės ir vienuolynas. Ilgainiui jos visos buvo uždarytos. Iki 1842 metų gaisro Trakuose būta medinės cerkvės, tačiau jai nelikus, du dešimtmečius Trakuose stačiatikiai neturėjo kur melstis. Tikintieji rinkdavosi išnuomotoje vietinio karaimo karčemoje, kur buvo įrengta maldai ir apeigoms pritaikyta patalpa.

1-1

– Šiuo metu atnaujinamas maldos namų pastatas. Tai susiję su einamuoju remontu ar dėl kitos priežasties?

– Stačiatikių cerkvę Trakuose buvo nuspręsta statyti 1861 m. Jos statybai Rusijos imperatorienė Marija Aleksandrovna paaukojo 6 tūkstančius rublių, stačiatikių sinodas irgi skyrė 3 tūkstančius auksinių rublių, o Kauno ir Panerių geležinkelio tunelių statytojas G. Adelsonas skyrė dovanai 50 tūkstančių plytų. Aukas rinko vietos tikintieji. Dabartinės cerkvės pastatas pradėtas statyti 1862 metų rugpjūtį. Buvo įmūryta pirmoji plyta, o jau po metų buvo pašventinta baigta cerkvė. Tai įvyko 1863 metų rugsėjo 22 dieną. Cerkvei ir parapijai suteiktas Trakų Švenčiausios Dievo Motinos gimimo vardas. Tikiuosi, kad po mėnesio visi numatyti maldos namų atnaujinimo ir remonto darbai bus baigti, ir visa Trakų bendruomenė galės iškilmingai pažymėti gražią sukaktį.

– Ar susidurta su sunkumais remontuojant ir atnaujinant pastatą?

– Kuomet nusprendžiama daryti kilnų darbą, sunkumai nebaugina. Ėmėmės naujų cerkvės kupolų padarymo iš vario. Jie jau įkelti virš pastato, juos puošia kryžiai. Greit bus dažomos sienos. Turime nemažai nerimo dėl vidaus sienų atnaujinimo. Dar neseni tarybiniai laikai, kuomet kažkieno nurodymu lauko sienos buvo uždažytos 7-8 sluoksniais aliejinių dažų. Labiausiai gaila tų sienų, ant kurių buvo freskos. Jos aptiktos, tik labai abejotina, ar ateityje jas pavyks atidengt.

– Ar gausi Trakų stačiatikių religinė bendruomenė?

Praėjusių laikų statistika sako, kad apie 1860 metus Trakuose gyveno 534 stačiatikių tikėjimo miestelėnų. Šiuo metu mūsų religinė bendruomenė vienija apie tūkstantį tikinčiųjų.

2

V. Kasperavičiaus nuotr. 

Rusų bendruomenės istorija, kultūra ir gyvensena Trakų rajone

ZENKLAS