Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Drauge į senąsias baltų žemes


Aktyvius, kūrybingus, darbščius Onuškio krašto žmones gali sutikti Onuškio seniūnijos, Trakų miesto šventėse, įvairiuose renginiuose.
Dažnai tie patys žmonės – ir organizatoriai, ir atlikėjai, po dienos darbų negailintys laiko bendruomeninei veiklai, meno saviveiklai. Juos visus: meno saviveiklos kolektyvų narius, bendruomenių pirmininkus, seniūnaičius, švenčių organizatorius, bendruomenių ir seniūnijos pagalbininkus sukvietėme į vieną didelį būrį ir, vykdydami nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Onuškio seniūnijos bendruomenių telkimas bendrai pažintinei, kūrybinei, projektinei veiklai, aplinkos kokybės gerinimas“, organizavome edukacinę kelionę į Lenkijos Respubliką.
Puikus rugsėjo pabaigos oras leido grožėtis nuostabiu kraštovaizdžiu, lankomais istorijos, kultūros, sakraliniais objektais. Seinuose aplankėme Šv. Mergelės Marijos baziliką. Onuškiečių grupę maloniai sutiko vikaras Petras Gucevičius. Jis prisiminė pernykštį susitikimą Pasaulio jaunimo dienų metu, papasakojo apie baziliką, jos istoriją, altorius, XV amžiaus Marijos skulptūrą, kuri atidaroma kartą per metus, ir jos teikiamas malones, priminė lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko veiklą bei palaidojimo vietą.
Sužavėjo kamaldulių vienuolyno ansamblis, įsikūręs Vygrių ežero pusiasalyje. Vygrių dvaro žemes Jonas Kazimieras Vaza 1667 m. užrašė iš Italijos atvykusiems kamaldulių vienuoliams, kurie, priėmę tylėjimo įžadus, buvo įpareigoti melstis už valstybės ir valdovo gerovę. Aplankėme bažnyčią, kamaldulių gyvenamąjį kvartalą – eremus, popiežiaus Jono Pauliaus II apartamentus. Juose popiežius buvo apsistojęs 1999 m. piligriminės kelionės metu. Kriptoje, kurioje ilsisi vienuolių kamaldulių palaikai, būties trapumą priminė mirties šokio freska. Nuo vienuolyno bokšto atsivėrė įspūdingi vienuolyno ansamblio ir jį supančio Vygrių ežero vaizdai.
Kelionę tęsėme Suvalkuose. Susipažinome su Suvalkų miesto geografija, architektūra, apželdinimu, meno kūriniais viešosiose erdvėse.
Vienos dienos kelionė greitai baigėsi. Liko gražūs prisiminimai. Dar geriau pažinome vieni kitus, supratome, kad mūsų – aktyvių, veiklių, darbčių, bendruomeniškų kraštiečių – yra daug ir kartu galime daug nuveikti.

ZITA ANIULIENĖ,
Onuškio seniūnijos seniūnė