Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

DRAUGIŠKAI TIKRINS VERSLĄ

Kaip teigiama Vyriausybės pranešime, kontroliniai klausimynai, kurie įsigalios nuo š. m. gruodžio 1 dienos leis ne tik standartizuoti priežiūros institucijų tikrinimo procedūrą, bet ir padaryti ją nuspėjamą verslui. Tokiu būdu bus siekiama tobulinti valstybėje verslo priežiūros sistemą ir garantuoti skaidrumą.

Pirmiausiai tikrins mažuosius

Pirmieji kontroliniai klausimynai bus privalomi inspektoriams, tikrinant mažas viešojo maitinimo įmones, nedideles mažmeninės prekybos įmones, grožio salonus, autoservisus.

Kontroliniai klausimynai bus sudaryti iš aiškių konkrečių klausimų, į kuriuos reikės atsakyti „taip“ arba „ne“. Pavyzdžiui, klausimynuose galės būti klausimas: ar maisto atliekos saugomos uždaruose konteineriuose? Tačiau negalės būti klausiama bendro pobūdžio klausimų, pvz., ar užtikrinama, kad atliekos (maisto ir ne maisto) šalinamos tinkamu būdu, netampa taršos šaltiniu?

Vadovaudamasis šiais klausimais, inspektorius patikrins ar laikomasi svarbiausių teisės aktų reikalavimų, už kurių nesilaikymą paprastai taikoma bauda. Verslininkai nebus baudžiami už pažeidimus, kurie neįtraukti į kontrolinius klausimynus, išskyrus išimtinius atvejus, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos padarymui. Dėl pažeidimų, kurie neįtraukti į klausimynus, verslininkas galės būti įspėtas ar paragintas atkreipti dėmesį.

Dviguba kontrolė

Kontroliniai klausimynai sudarys galimybę verslininkams tiksliai žinoti, kas bus tikrinama atvykus verslo priežiūros inspektoriams, nes kontroliniai klausimynai bus skelbiami viešai. Be to, kontroliniai klausimynai padės priežiūros institucijoms įvertinti priežiūrai skiriamą laiką, tiksliai žinoti, ką ir kaip tikrina jų inspektoriai.

Šioms sritims tikrinti kontrolinius klausimynus kartu su Ūkio ir Teisingumo ministerijomis parengė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Planuojama, kad iki 2012 m. III ketvirčio kontroliniai klausimynai bus naudojami visose verslo veiklos srityse.

Skelbs viešai

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. priežiūros institucijų vadovų įsakymais patvirtinti kontroliniai klausimynai bus skelbiami viešai interneto tinklalapyje www.verslovartai.lt.

Kontrolinių klausimynų sudarymas ir naudojimas yra vienas svarbiausių verslo priežiūros institucijų reformos prioritetų. Kontroliniai klausimynai naudojami Didžiosios Britanijos, Danijos, Ukrainos, Švedijos, Kanados, JAV ir kitų valstybių verslo priežiūros institucijų veikloje.{jcomments on}