Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

ES padeda savivaldybėms atlikti jų prievoles

Terminai spaudžia
Šiuo metu Elektrėnų-Vievio teritorijoje gyvena 21, 771 gyventojas, iš jų viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugos prieinamos – 89 proc., o nuotekų tvarkymo – 81 proc. gyventojų. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešai tiekiamų paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų šalies gyventojų, o surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė 100 proc. Todėl Elektrėnų savivaldybė paramos kreipėsi į Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnuose“ iš ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos buvo skirti 6 milijonai 740 tūkstančių litų. Projektą įgyvendina vieviškių bendrovė „Gelvita“.

Tinklų renovacija
Pasak UAB „Gelvita“ generalinio direktoriaus Timofejaus Rusakovo, pirmajame darbų etape buvo renovuota dalis Vievio savitakinių bei spaudiminių nuotekų trasų. Į senus geležinius vamzdžius buvo įvilkti modernūs polietileniniai. Taip pat renovuota pagrindinė miestelio siurblinė, iš kurios nuotekos nukreipiamos į Elektrėnuose esančius valymo įrenginius. Atnaujinta arba pakeista visa jos įranga, suremontuotos patalpos, įrengtas papildomas elektros tiekimo įvadas.
Antrajame etape toliau vykdoma Vievio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Miestelio reljefas yra sudėtingas, netolygus, todėl nuotekų surinkimui ypatingai reikalingos siurblinės, kurių pagalba nuotekos pumpuojamos iš žemų vietovių, pvz., paežeryje stovinčių namų. Taigi buvo pastatytos penkios naujos siurblinės, o vienos svarbiausių, esančios Vilniaus gatvėje, atnaujinta įranga. Trys siurblinės buvo pastatytos iš projekto pinigų, o dvi – iš savivaldybės lėšų.

Naujos linijos būtinos

Vykdant projektą Vievyje nutiestos ir naujos nuotekų linijos – 5,2 km savitakinių bei 6,6 km spaudiminių. Liepos 19 dieną jos oficialiai pripažintos tinkamos eksploatacijai. „Gelvitos“ vadovas patikino, kad jau 90 naujų abonentų pateikė prašymus pasijungti prie naujų tinklų.
Jau pradėti darbai Alesninkų kaime. Ten nutiesta apie kilometrą nuotekų surinkimo tinklų, įrengta siurblinė. Šiuo metu statomos trasos Kazokiškėse ir Pylimų kaime. Pylimuose esamų vandentiekio tinklų būklė itin prasta, nuotekų tinklas įrengtas tik Liepų gatvėje. Kazokiškėse nėra centralizuoto buitinių nuotekų surinkimo, o esamų vandentiekio tinklų būklė bloga, geriamojo vandens gręžinys buvo avarinės būklės ir per mažo našumo. Dabar yra įrengiamas naujas gręžinys ir netrukus bus tiesiami nauji vandentiekio tinklai.
Naujus vandentiekio tinklus numatoma nutiesti taip pat Kazokiškėse, Pylimuose ir Alesninkuose (9,245 km) ir rekonstruoti 28 metrus vandentiekio tinklų Alesninkuose. Tuomet 169 gyventojams atsiras galimybė prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo. Be naujų tinklų tiesimo darbų, Kazokiškėse bus pastatyti ir nauji nuotekų valymo įrenginiai. Tokiu būdu bus sudaroma galimybė prie centralizuotai tvarkomų nuotekų sistemos prisijunti visiems Kazokiškių gyventojams.

Brangus lietus
„Gelvitos“ vadovui T. Rusakovui bei bendrovės vyriausiajam inžinieriui Vitoldui Voičinui didelį rūpestį kelia lietaus bei tirpstančio sniego vandenys. Kadangi Vievio miestelyje nėra lietaus kanalizacijos, vanduo subėga į nuotekų tinklus ir kartu su jomis keliauja į Elektrėnų valymo įrenginius. „Mes sumokame už kiekvieną nuotekų kubą, kuris iš Vievio kanalizacijos patenka į Elektrėnų valymo įrenginius,“ – aiškino T. Rusakovas. Jis pasakojo, kad šią lietingą vasarą bendrovei per birželio mėnesį į miesto vandentiekį pateikus 16 tūkstančių kubinių metrų vandens, nuotekų buvo surinkta 34 tūkstančiai kubų ir mokėti teks būtent už šį kiekį.
Bendrovės vyr.inžinierius V. Voičinas pabrėžė ir tai, kad lietaus vandenys komplikuoja valymo įrenginių darbą. Mat jei nuotekų koncentracija nepakankama, tuomet pablogėja biologiniai nuotekų valymo procesai.