Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Folkloro ansamblio „Radasta“ jubiliejinė 30-mečio šventė

Birželio 1-ąją dieną Trakų kultūros rūmuose tarp lubinų skambėjo dainos, juokas, džiaugsmas ir nuostabūs linkėjimai. Proga buvo ypatinga – Trakų kultūros rūmų folkloro ansamblis „Radasta“ šventė 30-ies metų kūrybinės veiklos jubiliejų.
Visus susirinkusius jau prie įėjimo Trakų meno mokyklos šokių klasės mokiniai pasitiko vaišindami namine duona ir sveikindami atvykus į tikrą šventę. Koncertą pradėjo radastiečiai. Jų dainos ir pasakojimai apie savo pažintį su folkloru sujaudino žiūrovus, jų širdis pripildė džiugesio, leido užsimiršti kasdienybės rūpesčiams. Pasakojimuose buvo apžvelgtas radastiečių nueitas, į tris dešimtmečius suskirstytas ir liaudiškomis dainomis bei šokiais perpintas veiklos kelias.
Ansamblio pasveikinti susirinko gausus būrys draugų. Sveikinimus pradėjo Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė. Ji džiaugėsi šio kolektyvo ilgaamžiškumu, dalinosi savo vaikystės prisiminimais, kuomet žiguliu su tėvais važiuodama į mamos tėviškę kaskart išmokdavo vis po naują liaudies dainą ir nuo to laiko folkloras jos gyvenime užėmė svarbią vietą. Merė pažadėjo, kad kolektyvas sulauks ilgai lauktos kelionės į pajūrį.
Vėliau prie sveikinimų prisidėjo Trakų kultūros rūmų direktorius Edvard Keizik, kuris viso kolektyvo vardu linkėjo sveikatos, entuziazmo ir kūrybingumo einant folkloro sklaidos keliu. Ansambliui įteikė saldų jubiliejinį tortą.
Daug sveikinimų ir padėkos raštų įteikė Lietuvos Kultūros Ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus patarėja Jadvyga Lisevičiūtė. Ji pasidalino atsiminimais apie šio kolektyvo susikūrimo ir kūrybos kelią. Įteikė Kultūros ministrės Lianos Ruokytės – Jonsson suteiktas padėkas Radastos vadovėms ir senbūviams.
Kolektyvo pasveikinti atvyko Seimo narys ir buvęs ansamblietis Jonas Liesys. Linkėjo kolektyvui ir toliau taip žydėti ir džiuginti klausytojus.
Sveikinimus dovanojo ir televizijos laidos „Duokim garo“ prodiuseriai Saulius Basijokas ir Jolanta Petronienė. Pažadėjo būtinai pakviesti Radastą kito sezono filmavimams.
Renginio vedėja Loreta Sungailienė perdavė sveikinimo žodžius ir dovanas nuo Trakų seniūno Kęstučio Vilkausko. Vedėja, atstovaudama Lietuvos nacionalinį kultūros centrą, linkėjo dar ilgus metus taip sėkmingai gyvuoti. Sveikinimą vainikavo žemaitiška liaudies daina.
Koncertą tęsė jubiliejaus svečiai ir kolektyvo draugai: Rūdiškių kultūros centro folkloro kolektyvas „Diemedis“, Birštono kultūros centro folkloro ansamblis „Raskila“, Mockevičių šeima bei Instrumentinio folkloro grupė „Ratilai“. Kolektyvo „Radasta“ nariai draugų buvo pagerbti gėlėmis ir kitomis mielomis bei saldžiomis dovanomis.


Ansamblis „Radasta“ pirmą kartą dainomis klausytojus pradžiugino 1987 metų vasarą vykusioje Joninių šventėje Tamašavoje. Marytės Morkūnienės paraginti, Trakų rajono gėlininkai susirinko į pirmąją ansamblio repeticiją, kurioje dalyvavo virš 20 dainuoti bei muzikuoti norinčių folkloro entuziastų. Pirmoji ansamblio vadovė buvo Audronė Makaveckaitė. Ansamblio dalyviai daugiausia koncertavo gėlininkų ir sodininkų renginiuose Trakų krašte ir visoje Lietuvoje.
Po metų ansambliui pradėjo vadovauti Regina Žukauskienė. Smagiai instrumentinei grupei talkino Aleksas Dulkė. Po poros metų Aleksas su dalimi ansambliečių atsiskirė nuo folkloro ansamblio ir įkūrė liaudies muzikos kapelą. Atgimimo dienomis ansamblis pasirodydavo susitikimuose su kandidatais į Seimą, dalyvavo kasmetiniuose suėjimuose Gedulo ir vilties dienomis Trakų bažnyčioje, rezistentų kalnelyje, kapinėse. Kasmet linksmino Trakų gyventojus Joninių šventėje, minint Lietuvos nepriklausomybę – Vasario 16-ąją, dalyvavo jungtiniuose koncertuose minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. Dainavo prie parlamento po Sausio įvykių. 1994 m. žiemą išėjus anapilin Reginai, ansambliui ėmė vadovauti Nijolė Kačenauskienė. 1996 metų rudenį ansambliui ima vadovauti jauni ir entuziastingi vadovai, tikri folkloro specialistai – Gediminas Rakauskas ir etnomuzikologė Rasa Norinkevičiūtė.
Ansamblis daugiausia atlieka autentiškas dzūkiškas dainas.
„Radastos“ programoje daugiausia Trakų krašte užrašytos dainos, pačių ansambliečių iš savo tėvų ar senelių atsineštas repertuaras. Buvo parengtos Vėlinių, Advento-Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Joninių, vestuvinės, partizanų ir tremtinių dainų bei kitos programos. 2008 m. išleista „Radastos“ kompaktinė plokštelė „Trakų krašto dainos“. Ansamblis turi savo vėliavą, kurioje simboliškai pavaizduotas radastos žiedas. Pasaulinei lietuvių dainų šventei ją išsiuvinėjo Valentina Masiukienė. Dabar folkloro ansamblyje „Radasta“ – 20 dalyvių nuo 44 iki 91 metų. Ansamblio branduolį iš pradžių sudarė vien gėlininkai ir sodininkai. Dabartiniai ansamblio nariai – tai Trakų miesto gyventojai – buvę pedagogai, medikai, agronomai, vairuotojai, pardavėjai ir kitų profesijų žmonės, dauguma dabar jau pensijinio amžiaus. Nors jau ir šalna plaukuose, bet visi noriai lanko repeticijas, vis dar nori kartu dainuoti bei šokti, pasidžiaugti vieni kitais ir džiuginti klausytojų širdis. Šiuo metu kolektyvui vadovauja ilgametė narė Marytė Morkūnienė ir jaunatviška bei entuziaztinga Rasa Norinkevičiūtė – Zakarė.
Renginio metu veikė fotografijų paroda „Mes gimę su Sąjūdžiu“. Svečiai parodoje galėjo apžiūrėti 30-ies metų kūrybinės veiklos akimirkas.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šventės kūrimo: Trakų rajono savivaldybei, Trakų meno mokyklai ir Trakų viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą, UAB „Kiubetė“ už nuostabias vaišes, Zofijai Abeciūnienei už pasitikino duonelę, Kavinei „Nika“ už saldų tortą, Marytei Morkūnienei už šakočius, Trakų rajono laikraščiams „Galvė“ ir „Trakų Žemė“ už šventės viešinimą bei visam Trakų kultūros rūmų kolektyvui už visokeriopą pagalbą.
Tądien atmosfera buvo tiesiog ypatingai rami, nuoširdi ir šilta. Visi „Radastos“ svečiai ir draugai linkėjo ilgų metų, sveikatos, optimizmo ir didžiulio užsidegimo kūrybinėje veikloje. Lieka tik palinkėti, kad visi išsakyti linkėjimai išsipildytų su kaupu!

MEIDA VITOVIČIŪTĖ,
Trakų kultūros rūmų direktoriaus pavaduotoja