Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Geros žinios lentvariečiams nesibaigė: kuriama nauja infrastruktūra prie Lentvario (Graužio) ežero

„Sekasi tiems, kurie daro“, – byloja senolių išmintis. Ir byloja ne veltui. Pradėjus įgyvendinti vieną projektą, iškart pasirašyta ir darbų sutartis dėl sekančio. Taip dar viena puiki žinia pasiekė Lentvario miesto gyventojus – kuriama nauja infrastruktūra prie Lentvario (Graužio) ežero.

Taip šiuo metu atrodo projekto vizualizacija

Ar jau girdėjote apie naują infrastruktūrą prie Lentvario (Graužio) ežero?
Siekiant Lentvario miesto patrauklumo gyventojams ir miesto svečiams, reikia kompleksiškai sutvarkyti gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių sistemą. Bendruomenės poreikiams tenkinti ir gyventojų gyvenimo kokybei gerinti buvo atrinktas dar vienas gyventojų mėgstamas objektas – Lentvario (Graužio) ežero pakrantė. Nors tai yra vienas iš labiausiai lankomų (ypač vasarą) traukos objektų mieste, šiuo metu esanti infrastruktūra yra minimali ir, deja, visiškai netenkina bendruomenės poreikių. Todėl buvo nuspręsta imtis veiksmų ir pakeisti esamą situaciją.
Nors Trakų rajono savivaldybė yra nepajėgi savo lėšomis iš esmės pagerinti viešosios laisvalaikio ir poilsio infrastruktūros būklės Lent-
vario mieste, tačiau savivaldybė rado būdą, kaip tai padaryti.
Šių metų gegužės mėnesį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-264 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų komp-leksinė plėtra“, projektui Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0002 „Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas“ įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Sulaukus gerų naujienų, pereita prie pasirengimo darbams.

Taip šiuo metu atrodo Lentvario (Graužio) ežero pakrantė

Kas pasikeis prie Lentvario (Graužio) ežero?
Pokyčių laukia visi, o jie tik-rai bus akivaizdūs. Ateinantys pasikeitimai Lentvaryje skatins gyventojus neleisti ilgų vakarų namuose, o išeiti į gamtą, pasivaikštioti su kaimynais, šeimos nariais, užmegzti naujų pažinčių ir, žinoma, aktyviai leisti laisvalaikį.
Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta bendruomenės poreikius atitinkanti poilsio ir rekreacijos zona prie Lentvario ežero, kuri susidarys iš: įrengtos poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takų, lengvųjų automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių aikštelės, universalaus sporto aikštyno, dviejų lauko tinklinio aikštelių, lauko dušų ir geriamo vandens kolonėlės, valčių prieplaukos, prieplaukos su poilsio aikštele, persirengimo kabinos, ugniavietės aikštelės, inžinerinių tinklų, šiukšliadėžių, atlikto aplinkos sutvarkymo ir apželdinimo bei kitų elementų. Nors šiuo metu prie Lentvario ežero nėra veikiančio viešojo tualeto, bet poilsio ir rekreacijos zonoje bus pastatytas ir naujas viešasis tualetas.
Geros naujienos tuo nesibaigia. Siekiant projekto kompleksiškumo, planuojama atnaujinti šias privažiavimo prie ežero gatves: dalį Vytauto g., Grafų g. ir gatvę nuo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I iki tvarkomo sklypo ribos. Projekto metu bus keičiama gatvių danga, įrengiami/atnaujinami šaligatviai, įrengiama nuotekų šalinimo sistema, įrengiamas/atnaujinamas apšvietimas.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės, aplinkos gerinimo ir paslaugų sektoriaus plėtros tiek Lentvario mieste, tiek ir visame Trakų rajone. O gyventojams bus sukurta puiki galimybė daugiau dėmesio ir laiko skirti sveikai gyvensenai.

Bendra projekto informacija
Šis projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“, o projekto biudžetas siekia net 1 768 907,29 Eur, iš kurių 1 503 571,19 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 132 668,05 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 132 668,05 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Šių metų rugpjūčio mėnesio 18 dieną su UAB „Altitudė“ buvo pasirašyta statybos rangos sutartis projekto „Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas“ įgyvendinimui, bendra sutarties vertė siekia net 1 373 026,36 Eur. O darbus planuojama užbaigti jau 2019 metų pavasarį.
Dabar gyventojams belieka su nekantrumu laukti naujų pokyčių, UAB „Altitudė“ darbuotojams nepristigti jėgų žingsnis po žingsnio sukuriant naują infrastruktūrą, o rajono savivaldybei nesustoti ir įgyvendinti dar ne vieną tokį projektą Trakų rajone.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija, parengė „Galvės“ redakcija

Užs. Nr. 4276