Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Ginčas trijų arų plote

Neramiai kalbėjosi Giedrius Medelis (kairėje) su medžiotojų klubo „Elnias“  vadovu Vladu Rakšteliu

Neramiai kalbėjosi Giedrius Medelis (kairėje) su medžiotojų klubo „Elnias“ vadovu Vladu Rakšteliu

Praėjusią savaitę Elektrėnų savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, ekologas Audrius Balnys vadovavo komisijai, kuri turėjo nustatyti šernų padarytą žalą kukurūzų lauke, kuris yra vos 70 arų dydžio. Šį plotą prie Kurkliškių kaimo (Vievio seniūnija) apsėjo verslininkas Giedrius Medelis. Sunku spręsti, kodėl toks nedidelis laukas buvo skirtas ne visai populiariai grūdinei kultūrai, juolab, kad G. Medelis verčiasi medienos apdirbimu, augina fazanus ir rengia komercines jų medžiokles.
Kai kukurūzai paaugo iki tokio ūgio, kad juos ėmė lankyti šernai, G. Medelis paprašė Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ vadovo V. Rakštelio medžioklės lapo – bandysiąs pats baidyti neprašytus svečius. Atsakymas buvo konkretus – ne būrelio nariams toks leidimas nesuteikiamas (G. Medelis priklauso Vievio medžiotojų būreliui).
Jei negalima pačiam šernus iš kukurūzų vaikyti, tai, pasak G. Medelio, turi daryti medžiotojai, kuriems priklauso prižiūrimi plotai. Taigi V. Rakštelio vyrams teko budėti prie pasėlių.
Ir budėjo, ne vieną sykį tykojo šernų, yra net jų nušovę. Bet G. Medelis oficialiai pareiškė skundą, kad iš Elektrėnų atvyktų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos skaičiavimo komisija – šernai „pasidarbavo“ konkrečiai.
Prie nuo šalnų pabalusių kukurūzų lauko susirinko vyrai iš Elektrėnų savivaldybės, Jovariškių medžiotojų klubo ,,Elnias“ vadovas Vladas Rakštelis ir kukurūzų lauko savininkas Giedrius Medelis. Susirinkimo priežastis – nustatyti šernų padarytus nuostolius. Vyrai pasklido po retai suaugusius kukurūzus, specialiu prietaisu buvo apskaičiuotos laukymės, kurios buvo „aplankytos“ šernų. O knisliai sunaikino augalus maždaug trijų arų plote.
Konstatuojam faktus – kukurūzai buvo saugomi, šernai buvo medžiojami, bet žala vis tiek padaryta.
Formaliai visos pusės teisios. Skundą surašęs G. Medelis, kuriam žvėrių padarytas konkretus nuostolis, tikisi nuostolių kompensavimo.
Teisus ir medžiotojų vyresnysis V. Rakštelis, kurio vadovaujamo būrelio medžiotojai nevengė saugoti pasėlių.

Šernų pėdsakai ryto metą šarma nubalintuose kukurūzuose prie Kurkliškių kaimo

Šernų pėdsakai ryto metą šarma nubalintuose kukurūzuose prie Kurkliškių kaimo

– Turi būti suinteresuotos abi pusės. Juk šeimininkas galėjo tokį nedidelį plotelį aptverti, tinkamai: iš visų pusių apšienauti ir taip padaryti prie kukurūzų saugos zonas. Negali medžiotojai kasdien iki išnaktų tupėti bokštelyje, juolab mums tenka sergėti ir netoliese esančius Ausieniškių ŽŪB, žymiai didesnius kukurūzų plotus, – mintimis dalijosi V. Rakštelis. – Pagaliau šernas mielai skanauja burbuoles nakties metu, kuomet medžioklė negalima. Šįmet vyrai kaip niekada dažnai sėdėjo bokšteliuose, nes šernai savo darbą išmano. Mes jiems visaip trukdėm.
Kiek šernai yra padarę žalos Ausieniškių ŽŪB keliasdešimt hektarų kukurūzų plote, šios bendrovės administratorė Monika Latvinskienė atsisakė komentuoti – bus laukiama komisijos, tiriančios šernų padarytus nuostolius, išvadų.
Baigiant straipsnį spaudai, Elektrėnų savivaldybės administracijos medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos skaičiavimo komisijos pirmininkas A. Balnys informavo, kad nustatyta, jog Ausieniškių žemės ūkio bendrovėje šernai suniokojo apie devynis hektarus kukurūzų pasėlių.

VLADAS KASPERAVIČIUS