Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Griauk atsakingai, statyk tvarkingai

Trakų rajono savivaldybės aplinkosaugininkai neplanuotų patikrinimų metu statybvietėse dar aptinka statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimo atvejų.

Nepaiso tvarkos

„Tarp kitų darbų, neplanuotai užsukame ir į statybvietes, šiemet užfiksavome 4-5 atvejus, kai nebuvo paisoma statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, – teigia Tomas Petrokas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos Trakų rajono agentūros vyresnysis specialistas.– Vienur netinkamai rūšiuojamos atliekos, kitais atvejais, pasitaiko, kad įmonės netinkamai tvarko statybinių atliekų tvarkymo žiniaraštį arba išvis jo neveda. Privaloma fiksuoti statybinių atliekų išvežimo datas, nurodyti kiekius, rūšį ir kokiam atliekų tvarkytojui jos perduotos“.

Konkretūs reikalavimai

Statybos, griovimo ar pastatų rekonstrukcijas atliekantys asmenys, turėtų žinoti, kad nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. galioja patobulintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, kuriose nurodoma, kad statybvietėje turi būti rūšiuojamos ir laikomos atskirai 5 rūšių atliekos.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos (maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas), inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai), perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos), pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą), netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Patikslintose taisyklėse taip pat numatyta, kad statybvietėje gali būti rūšiuojama ir daugiau atliekų rūšių, atsižvelgiant į konkrečių statybų rūšis, apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Visas išrūšiuotas atliekas savininkai turi perduoti įmonėms, kurios turi teisę jas tvarkyti.

Laikomos laikinai

Daugiausia statybinių ir griovimo atliekų susidaro statybos įmonėse. Didžiausia atliekų dalis susidaro pastatus griaunant, mažesnė – juos rekonstruojant, remontuojant, statant.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Lietuvoje didžioji dalis statybos ir griovimo atliekų yra perdirbamos arba kitaip pakartotinai panaudojamos. Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2011 m. buvo perdirbta apie 75 procentai nepavojingųjų statybos ir griovimo atliekų, neįskaitant metalo laužo.

P.S.

Svarbu prisiminti, kad netinkamai tvarkomos statybinės atliekos gali daugybei metų subjauroti vietos kraštovaizdį, padaryti ilgalaikės žalos aplinkai ir kenkti žmogaus sveikatai.

O statybviečių savininkai turėtų nepamiršti, kad už statybinių atliekų tvarkymo taisyklių nepaisymą gali sulaukti baudos (nuo 28 iki 100 eurų).

Gražina Noreikienė

ES_kuriame_Lietuvos_ateiti_logoAM_logo