Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Į merės komandą įsiliejo 3 patarėjai

DSC_0660

Jau nuo rugsėjo pradžios savivaldybės merės Editos Rudelienės kabinete į rytinius pasitarimus susirenka visa komanda. Į mero institucijos komandą, be merės ir vicemerės Marijos Puč, įsiliejo trys patarėjai ir tarybos sekretorė. Tokį mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių nustatė 2015 m. liepos 30 d. Savivaldybės taryba, sprendimu Nr. S1-12.

Merė patarėjais pasirinko Tomą Romašką, Dominyką Dubauskaitę ir Eleonorą Kravčun. Tarybos sekretore priimta dirbti Simona Gudabskaitė.

T. Romaška šio darbo patirties įgijo praėjusią kadenciją. Šioje kadanecijoje jis patars merei su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu bei su sisteminimu susijusiais klausimais, teiks siūlymus spręsti perspektyvinius ir einamuosius savivaldos klausimus strateginio planavimo, statybos, energetikos, sveikatos, mobilizacijos, personalo valdymo, vaikų teisių apsaugos srityse, koordinuos šių sričių norminių dokumentų parengimą ir įgyvendinimą.

D. Dubauskaitė – patarėja perspektyviniams ir einamiesiems savivaldos klausimams: darnaus vystymosi strateginio valdymo, investicijų, architektūros, žemės ūkio administravimo, švietimo, kultūros ir turizmo, bendradarbiavimo srityse. Ji koordinuos šių sričių norminių dokumentų parengimą ir įgyvendinimą.

E. Kravčun – patarėja perspektyvinių ir einamųjų savivaldos klausimų ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, vidaus audito, viešųjų ryšių, viešųjų pirkimų, žemės ūkio administravimo srityse sprendimui.

Mero patarėjų kontaktus ir infomraciją apie juos rasite interneto svetainės skiltyse: Darbuotojų sąrašas/Mero institucija (http://www.trakai.lt/index.php?3746348815) ir Taryba/mero patarėjai (http://www.trakai.lt/index.php?2790174228).

 

Regioninės politikos nauda Lentvariui ir Rūdiškėms

Vidaus reikalų ministro įsakymu jau patvirtintos Vilniaus ir Telšių regionų integruotas teritorijų vystymo (ITV) programos. Tai pirmosios įsigaliojusios regionų ITV programos, kurių rengimą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija.

Vilniaus regiono ITV programa įgyvendinama tikslinėse regiono teritorijose – Elektrėnų, Lentvario, Širvintų, Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų miestuose. Taip pat, programa bus įgyvendinama ir su tikslinėmis teritorijomis susietose Vilniaus regiono vietovėse – Nemenčinėje, Juodšiliuose, Maišiagaloje ir Kalveliuose (Vilniaus r. sav.), Baltojoje Vokėje ir Eišiškėse (Šalčininkų r. sav.), Pabradėje ir Švenčionėliuose (Švenčionių r. sav.), Vievyje (Elektrėnų sav.) ir Rūdiškėse (Trakų r. sav.).

 

Edita Rudelienė – LSA Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkė

Rugsėjo 2-ą dieną Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) naujos kadencijos valdybos narių pirmajame posėdyje buvo paskirti naujieji LSA komitetų primininkai. LSA valdybą sudaro 21 narys, iš jų 13 yra nauji.

LSA patvirtino 11-os Komitetų sąrašą. Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkе paskirta Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

 

Užuojauta

„Mirtis – tai žmogaus miegas Dievo delnuose“

R. Doveika

 

Dėl staigios Trakų stačiatikių Šv. Dievo

Motinos Gimimo parapijos klebono

Aleksandro Šmailovo, mirties užjaučiame

jo artimuosius ir Trakų stačiatikių Šv. Dievo Motinos Gimimo parapijos bendruomenę.

 

Trakų rajono savivaldybė

 

Pratęstas Neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų pateikimo laikas

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-07 įsakymu (Nr. P2-1004), patvirtintas Trakų rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais veiklos grafikas, kuriame nurodytos Trakų rajono savivaldybės administracijos veiklos ir Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (toliau – NVŠ teikėjų) veiklos ir jų atlikimo terminai.

Minėtu įsakymu NVŠ teikėjams pratęstas registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) terminas iki 2015-09-11 ir nustatytas NVŠ teikėjo ir programų atitikties reikalavimams paraiškų (Aprašo 2 ir 4 priedai) pateikimo Švietimo skyriui laikas iki 2015-09-15. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (Aprašo 4 priedas) skenuotas variantas turi būti įkeltas į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą. (Daugiau informacijos: www.trakai.lt).

savivald_juostaParengė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

Užs. Nr. 3106