- Galvė - http://www.galve.lt -

Iš senolių kuparo

Minint Tautinio kostiumo metus Trakų viešojoje bibliotekoje vyko etnografinė popietė „Iš senolių kuparo“. Kuparas – tai kraičio skrynia. Skryniose paprastai buvo saugomi audiniai, išeiginiai drabužiai, į ritinius susuktos drobės. Kadangi Trakai pagal etnokultūrines ribas priklauso Dzūkijos regionui, popietės metu iš menamo Kuparo buvo „ištraukti“ ne tik tautiniai dzūkų krašto kostiumai, bet ir dainos, instrumentai, papročiai.

[1]

Neringa Mockevičiūtė (kairėje) ir Birutė Kazlauskaitė (dešinėje)

Renginį vedė etnomuzikologė Dalia Mockevičienė, kuri užsiima tradicijas puoselėjančių renginių organizavimu, bendruomenių menine kultūrine veikla, tautosaka, muzikavimu tautiniais instrumentais bei kitais amatais (margučiai, verbos, šiaudiniai papuošalai, pintinės juostos, siuvinėjimas (kryželiu) ir kt.). Nuo 2011 metų kovo etnomuzikologė vadovauja Vilniaus m. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos folkloro ansambliui „Spalgena“ (spanguolė). Ansambliečiai ne tik kartu dainuoja, šoka, groja, bet kartu ir keliauja, organizuoja vakarones, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir projektuose.
Renginį D. Mockevičienė pradėjo pačios atliekama dzūkiška daina. Pasipuošusi dzūkų tautiniu kostiumu ji papasakojo apie šio etnografinio regiono kostiumų ypatumus ir rūbams būdingas detales. Tautinį kostiumą D. Mockevičienei padėjo pristatyti jos dukrelė Neringa su pussere Birute, kurios taip pat vilkėjo tautiniais drabužiais. Abi mergaitės yra Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatės. Jos taip pat atliko liaudiškas daineles, pagrojo kanklėmis.
Vakaro viešnia iš savo Kuparo taip pat ištraukė ir pademonstravo ne tokius didelius ir žymius, bet dzūkų taip pat mėgiamus instrumentus – įvairias švilpynes, ragelius, birbynes, kuriuos žmonės išsidroždavo tamsiais žiemos vakarais ir taip praskaidrindavo savo ir vaikų kasdienybę. D. Mockevičienė renginio metu atliko dar kelias dzūkų kraštui būdingas dainas, skambino cimbolais, bei suruošė nedidelę dzūkiškų žodžių viktoriną. Aktyviausia viktorinos dalyvė buvo apdovata prizu – neseniai išleistu kolektyvo „Spalgena“ dainų albumu.
Popietėje taip pat dalyvavo ir ją praturtino Trakų krašto literatų brolijos „Aukuras“ nariai – literatai: Vytautas Vilkišius, Malvina Miškinienė, Teresė Balkutė-Zolotuchinienė, kurie skaitė savo eiles, dalinosi prisiminimais dzūkiška tarme. Valerija Čigienė priminė, kad Dzūkija, kitaip Dainava, Pietų Aukštaitija – vienas iš 5 (etninės) Lietuvos etnokultūrinių regionų, tad pati būdama aukštaitė pasakojo savo prisiminimus aukštaitiškai.
Kaip ir kiekviena tauta, lietuviai didžiuojasi savo tradicijomis, istorija ir tuo, ką šiandienos kartoms paliko mūsų protėviai. Tautinis kostiumas šiandien yra svarbus tautinio identiteto simbolis, kuriam šiemet buvo skiriamas ypatingas dėmesys (LR Seimas 2017 m. paskelbė Tautinio kostiumo metais). Nuostabu tai, kad aplink mus yra žmonių puoselėjančių ir saugančių senovės tradicijas bei perduodančių šias žinias ateities kartoms. Dėkojame etnomuzikologei Daliai Mockevičienei ir Trakų krašto literatams už puikų renginį, alsuojantį senovės lietuvių tradicijomis.

IRENA JOCIENĖ,
Trakų r. sav. viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė