Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

J. Tinfavičienės knygos „Saulė nusileido už Trakų pilies“ pristatymas

Julijos Tinfavičienės poezijos ir prozos rinktinės „Saulė nusileido už Trakų pilies“ pristatymas Trakų viešojoje bibliotekoje

Trakų viešojoje bibliotekoje spalio 25 d. vyko Lietuvos karaimų bendruomenės narės, trakietės, mokytojos, visą savo gyvenimą paskyrusios vaikams, mokiusios juos matematikos, fizikos, kalbos ir literatūros subtilybių, Julijos Tinfavičienės poezijos ir prozos kūrinių rinktinės „Saulė nusileido už Trakų pilies“, sudarytos jos vyro Romualdo Tinfavičiaus, pristatymas.
Renginio pradžioje Romualdas Tinfavičius kreipėsi į susirinkusius: „Šiandien mano gyvenime – ypatinga diena, kai galiu Jums pristatyti savo mylimos žmonos, a. a. Julijos Tinfavičienės, eilėraščių rinkinį „Saulė nusileido už Trakų pilies“. Lai ši kukli dovana Trakams papuoš kiekvieno trakiečio ir karaimo namus. Tikiu, kad Julijos eilės pradžiugins kiekvieno skaitytojo širdį ir atmintis gyvuos per amžius…“ ir perskaitė mėgstamiausią žmonos eilėraštį „Pavasario ilgesys“.
Dar kartą padėkos žodis buvo tartas ir knygos rėmėjams, be kurių pagalbos ji nebūtų atspausdinta.
Renginyje dalyvavo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Agata Mankeliūnienė, rašytojas istorikas Antanas Žilėnas, Trakų krašto literatai, draugai, trakiečiai, karaimų bendruomenės atstovai.
Apie pačią knygą ir Romualdo Tinfavičiaus indėlį į karaimų bendruomenės veiklos bei istorijos sklaidą pasakojo laikraščių „Trakų žemė“, „Voruta“ steigėjas, vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. Laikraščių redaktorės Jolanta Zakarevičiūtė ir Irma Stadalnykaitė apžvelgė rinkinio „Saulė nusileido už Trakų pilies“ struktūrą bei turinį. Daug šiltų žodžių apie J. Tinfavičienę ir jos kūrybą tarė karaimų poetas Aleksandras Zajančkauskas, rašytojas istorikas Antanas Žilėnas ir kiti susirinkusieji. Trakų rajono savivaldybės vardu padėkos žodį tarė administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič. Renginio metu ekrane buvo demonstruojamos nuotraukas iš Julijos ir Romualdo Tinfavičių asmeninio archyvo.
Šilto susitikimo pabaigoje Romualdas Tinfavičius dar kartą padėkojo visiems prisidėjusiems prie jo žmonos Julijos knygos išleidimo bei įteikė padėkas žmonėms, padėjusiems organizuoti knygos pristatymą.

IRENA JOCIENĖ,
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė