Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Jaunųjų motociklistų stovykla Aukštadvaryje

Didžiulis turtas bendruomenėje – aktyvūs ir kūrybingi žmonės. Toks yra Aukštadvario bendruomenės tarybos narys Laurynas Baltrūnas. Jį galime vadinti tikru motociklų sporto patriotu. Jaunystėje baigęs Lietuvos karo akademiją, įgijęs karininko profesiją, tačiau dėl avarijos motociklu praradęs koją, jis buvo išleistas į atsargą. Deja, motociklo vairo jis nepaleidžia ir šiandien. Baigęs magistro studijas ir įgijęs socialinio pedagogo kvalifikaciją, Aukštadvaryje Laurynas įkūrė jaunųjų motociklininkų būrelį. Jis ištisus metus mokė paauglius eismo taisyklių ir vairavimo meno.

Akimirkos iš jaunųjų motociklininkų stovyklos

Dabartiniu metu mažieji motociklistai stovyklauja netoli Velnio duobės esančiame Aukštadvario seniūnijos Škilėtų kaime. Čia jiems suorganizuota jaunųjų motocik-lininkų stovykla, sukurta išsami užimtumo programa, maitinimas ir nakvynė palapinėse. Kiekviena diena prasideda mankšta, o baigiasi pasivažinėjimu miško keliais ar kitomis atrakcijomis.


Po dienos darbų nusprendžiau aplankyti mažuosius stovyklautojus. Juos sutikau miške, vorele išsirikiavę jie važinėjosi mini motociklais. Priekyje buvo stovyk-los organizatorius, jų vadas Laurynas. Vaikai buvo nuotaikingi, įraudusiais žandais, o svarbiausia sveikai užimti ir laimingi. Už tai noriu tarti nuoširdų ačiū Aukštadvario bendruomenės tarybos nariui Laurynui Baltrūnui. Jis tapo tikru autoritetu mūsų jauniesiems aukštadvariečiams.

JADVYGA DZENCEVIČIENĖ,
Aukštadvario seniūnė