Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Karjeros diena Vievio gimnazijoje

jaunosios kulinarėsRENATA KISNIERIENĖ

Vievio gimnazijos mokytoja

 Šių metų sausio 6 d. Vievio gimnazijoje vyko nepamokinės veiklos renginys ,,Karjeros diena“. Pagrindinis tikslas – suteikti moksleiviams žinių, sudaryti galimybę suprasti save, savo norus, poreikius ir galimybes bei jų ryšį su karjera. Gimnazijos karjeros koordinatorės Rasa Peleckienė ir Renata Kisnierienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valda Karmazienė, mokytojai, klasių auklėtojai stengėsi, kad moksleiviai kuo daugiau sužinotų apie įvairias profesijas, stiprintų mokymosi motyvaciją bei ugdytųsi asmenines, bendravimo, pažintines ir socialines kompetencijas.

5-7 klasių moksleiviai kūrė plakatus, piešė piešinius, žiūrėjo filmus, kurie buvo susiję su profesijų pasauliu. Vyresniųjų klasių moksleiviai pildė karjeros planus, dalyvavo seminare ,,Karjeros planavimo filosofija“. VDU atstovai Evelina Revuckaitė ir Rimantas Viedrynaitis, VU vadybininkas Tomas Jakimavičius pristatė universitetų veiklą, specialybes, priėmimo studijuoti tvarką.

Labiausiai moksleiviams patiko susitikimas su Vilniaus karjeros konsultantais, kurie atsakė į ne vieną iškilusį klausimą. Vidutė Ališauskaitė, Valdemar Chorostin, Rimantas Stasevičius kalbėjo apie asmenines savybes ir kompetencijas, mokė iškelti ateities tikslus ir planuoti karjerą. Daug gražių žodžių apie moksleivių ateitį pasakė Vilniaus regiono vyr. karjeros konsultantė Ala Pupininkienė.

Elektrėnų sav. karjeros konsultantė Giedrė Užkurėnaitė vedė viktoriną ,,Profesijų pasaulyje“. 8b, 1a, 2a g. klasių mergaitės dalyvavo Natalijos Pavlovos paskaitoje ir susipažino su visažistės karjera. Moksleiviai taip pat turėjo galimybę susitikti su Vilniaus savanorių tarnybos atstovėmis. Meda Simanavičiūtė ir Justina Babusytė siūlė savanoriauti bei tokiu būdu įgyti naujų žinių, susirasti draugų. Vievio gimnazijos seselė Violeta Kerševičienė jaunuosius medikus supažindino su medicinos subtilybėmis.

Ypatingą moksleivių susidomėjimą sukėlė Elektrėnų priešgaisrinės apsaugos inspektoriaus Egidijaus Ščerbavičiaus gaisrininkų veiklos pristatymas. Karjeros pamokas taip pat vedė Vievio miesto bibliotekos vedėja Inga Sūnelaitienė, UAB ,,Kaišiadorių paukštynas“ Transporto vadovas Darius Rakauskas, ,,Kalba. Lt“ Studijų užsienyje vadybininkė Justė Gineitė, Vievio meno mokyklos mokytoja Asta Karpičienė, gimnazijos psichologė Aida Rakauskienė ir socialinė pedagogė Aistė Apyvalienė. Buvęs mūsų gimnazijos mokinys Almantas Kulbis plačiau papasakojo apie biologo profesiją. Pavaduotoja ugdymui Valda Karmazienė 2-ų klasių gimnazistams vedė paskaitas ,,Mano tolimesnė veikla“. Technologijų mokytoja Vaida Veršylaitė kartu su 7b klasės mergaitėmis iškepė daug skanių sausainių ir spurgų. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems profesijų atstovams, mokytojams ir moksleiviams.

Nepamokinė veikla visiems leido artimiau susipažinti su įvairiomis profesijomis, mokymosi programomis, paliko daug neišdildomų įspūdžių. Karjeros dienos renginys skatino gimnazistus atrasti savyje verslumo galias, mokė teisingai pasirinkti savo ateities kelius.