Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Konkursas

Minint Lietuvos tūkstantmetį, LR Seimo narės Dangutės Mikutienės iniciatyva vyko konkursas ,,Tūkstantmečio kraštietis”. Didelio susidomėjimo sulaukęs konkursas patvirtino jo reikalingumą. Buvo dar viena proga atversti knygų, istorijos šaltinių, enciklopedijų bei interneto žinynų puslapius, dar viena paskata domėtis istorija ir geriau pažinti gimtąjį kraštą.

Trakai ir Žalgirio mūšis glaudžiai susiję su Didžiojo kunigaikščio Vytauto vardu. Todėl šiais metais minint Žalgirio mūšio 600-ąsias metines konkursas skirtas šiai sukakčiai.

Konkurso metu bus išrinkti ir prizais apdovanoti geriausiai atsakiusieji į konkurso klausimus. Nugalėtojai bus apdovanoti finalinio renginio metu, kuris įvyks 2011 metų sausio 6 dieną.

Konkurso vertinimo komisijos nariai:

Virgilijus Poviliūnas (komisijos pirmininkas) – Trakų istorijos muziejaus direktorius, Dangutė Mikutienė – LR Seimo narė, Jadvyga LisevičiūtėLR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, Danguolė BanevičienėTrakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Daiva Janutaitienė – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja,

Vydas Narvidas – Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas,

Gediminas Mickonis – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas.

Konkursas vyks keliais etapais. Šiuo metu vyksta pirmasis konkurso etapas. Jums pateikiame šį klausimyną, į kurį atsakydami galite naudotis visais informacijos šaltiniais.

I KONKURSO ETAPAS

(prašome atsakyti į klausimą išsamiai arba apibraukti vieną iš siūlomų variantų)

 1. Įvardinkite pagrindines J. Mateikos paveikslo ,,Žalgirio mūšis” figūras?

 2. Kokios valstybės teritorijoje vyko Žalgirio mūšis? …………………………

 3. Kada buvo pasirašyta Torūnės taika ir kokios šios taikos sutarties sąlygos?

 4. Pagrindinė Vokiečių Ordino ir Lenkijos bei Lietuvos 1409-1411 m. karo priežastis.

 5. Kodėl 1410 m. liepos 15 d. įvykęs mūšis vadinamas Žalgirio, Griunvaldo, Tanenbergo mūšio vardu?

 6. Kas buvo sąjunginės Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės Žalgirio mūšyje vyriausiasis vadas?

 7. Kuo šaudė Vytauto laikų patrankos?

 8. Iš kokios šalies daugiausiai atvyko talkininkų Kryžiuočių ordinui padėti kariauti Žalgirio mūšyje?

 9. Ką birštoniečiai yra pavadinę Vytauto vardu?

 10. Kada Lietuvoje imta statyti mūro pilis?

 11. Kaip vadinasi Maironio eilėraštis, tapęs gražia daina apie Žalgirio mūšį?

 12. Kas buvo kryžiuočiai?

 13. Iš kokių medžiagų buvo daromos lietuvių ietys?

 14. Kuriais metais Vytautas apkrikštijo žemaičius?

  1. 1387 m.

  2. 1409 m.

  3. 1392 m.

  4. 1413 m.

 15. Kiek laiko truko Žalgirio mūšis?

 16. Kokie buvo lietuvių ginklai Žalgirio mūšyje?

 17. Kur Vytautas gimė ir kur buvo palaidotas?

Anketas iki š.m. lapkričio mėn. 18 d. prašome įmesti į specialiai šiam konkursui skirtas dėžutes, kurios bus pastatytos: Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai) ir jos filialuose įvairiose rajono gyvenvietėse ir miesteliuose, Trakų rajono gimnazijose ir vidurinėse mokyklose.

Anketas taip pat galite atnešti arba siųsti paštu adresu: Vytauto g. 19, Trakai, LR Seimo narei D. Mikutienei, arba siųsti el. p.: dangute@vti.lt Kontaktai pasiteiravimui: tel. nr. 51153, mob. 8 620 30701.

20 konkurso dalyvių, teisingiausiai atsakiusių į pirmojo etapo klausimus, bus pakviesti į antrąjį etapą, kuris vyks š. m. gruodžio 11 dieną Trakų rajono viešoje bibliotekoje.

Antrojo etapo metu per nustatytą laiką reikės atsakyti į naujus testo klausimus, nesinaudojant jokiais informacijos šaltiniais.

Konkurso organizatoriai: LR Seimo narė Dangutė Mikutienė, Trakų istorijos muziejus, Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, reklamos agentūra „IKSTRYS“, Trakų krašto moterų veiklos centras.

Informaciniai rėmėjai: Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštis ,,Galvė” ir Trakų rajono laikraštis ,,Trakų žemė”, naujienų ir informacijos portalas Trakietis.lt .

PRAŠOME PATEIKTI DUOMENIS APIE SAVE

(informacijos konfidencialumą garantuojame):

VARDAS

PAVARDĖ

AMŽIUS TEL. NR el.p.

ADRESAS