- Galvė - http://www.galve.lt -

Kontaktai

Laikraščio steigėjas ir leidėjas – UAB „Galvok“.

Laikraštis leidžiamas  nuo 1943 m.

ISSN 1392 – 8066

Adresas: Vytauto g. 22, LT- 21105, Trakai
Tel. nr.: 8 528 55770, Mob. 8 606 74191

www.galve.lt

L. e. p. direktorė-vyr. redaktorė – Gabrielė MATEIKAITĖ

Tel. nr.:  8 528 55770

Mob.: 8 616 79387

El. paštas: redaktorius@galve.lt


Vadybininkė-redaktorė  Akvilė NARBUTIENĖ 

Tel. nr.: 8 528 55770

Mob.:  8 606 74191

El. paštas: reklama@galve.lt

Korespondentė – Joana KATINIENĖ

Tel. nr.: 8 528 55770

Fotoreporteris – Vytautas ŽEMAITIS

Tel. nr.: 8 603 57361

Maketuotoja – Nijolė VENCKUTĖ

Tel. nr.: 8 528 55770