Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Langas

Kaip Lietuvos valstybė ruošiasi popiežiaus vizitui?

Apie pasirengimus popiežiaus vizitui Lietuvoje jau esame nemažai kalbėję iš Bažnyčios perspektyvos. Kaip vizitui ruošiasi valstybės institucijos – URM, Prezidentūra, policija, miestų savivaldybės? Koks Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto vaidmuo? Kalbamės su ambasadoriumi PETRU ZAPOLSKU.
Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą pakviestas Lietuvos Prezidentės ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Toks gražus bendras kvietimas ir bendras noras padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus. Šiandien galiu pasakyti, kad popiežiaus Pranciškaus vizito programa yra parengta, liko jos įgyvendinimo darbai. Po pastarųjų kelių mėnesių daugkartinių ir ilgų susitikimų ir čia, Vatikane, ir Vilniuje su valstybės institucijų ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovais galiu pasidžiaugti, kad visi Vilniuje, Kaune ir Romoje vienodai suprantame šio vizito svarbą. Šalies vadovai, visos tarnybos yra entuziastingai įsitraukę į vizito rengimą, veiksmai koordinuojami ir tarpusavyje, ir su Šv. Sosto tarnybomis. Nuo šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito praėjo ketvirtis amžiaus, Lietuvos valstybėje per tą laiką susikūrė bei sustiprėjo, pasiekė tarptautinį lygį valstybinio protokolo, specialiosios tarnybos, policija, vadovybės apsaugos karininkai, kuriems teks garbė ir atsakomybė dirbti per popiežiaus vizitą. Jeigu ir iškyla klausimų, tai jie daugiau techniniai ir išsprendžiami. Liepos pabaigoje Vilniuje ir Kaune lankėsi popiežiaus vizito organizatorius monsinjoras Mauricio Rueda. Pokalbis su juo Lietuvos Prezidentūroje mane nuteikė labai optimistiškai – greitai buvo rasti atsakymai į dar likusius klausimus. Daug darbų teko nudirbti ir čia, Vatikane. Jau vien tas faktas, kad dar vasario mėnesį pirmoji Šv. Sosto vizito rengimo delegacija vyko į Vilnių jau turėdama vizito programos apmatus su tiksliomis detalėmis, rodo, kad ir Lietuvos ambasada prie Šv. Sosto, ir Šv. Sosto Nunciatūra Vilniuje padarė gerus parengiamuosius darbus. Tačiau iki šiol vyksta įvairūs susitikimai ir konsultacijos. Iš savo ilgametės patirties galiu pasakyti, kad vizito sėkmę nulemia pasirengimo etapas ir dėmesys detalėms, kurios gali pavirsti didelėmis problemomis, jeigu nebus tinkamai įvertintos. Lietuvos tarnybos dirba, kad tos detalės taptų malonios. Kartu tai ir geros profesinės pamokos. Kiekvienos šalies ambasadoriui tokia garbė ir iššūkis – būti viso vizito rengimo įvykių sūkuryje yra beveik neįmanoma laimė. Būsiu tik antras Lietuvos ambasadorius, kurio darbo metu į Lietuvą atvyko Šventasis Tėvas. Po mano mokytojo ir įkvėpėjo a. a. Kazio Lozoraičio.
Kartais pasigirsta samprotavimų apie kaštus, apie naštą mokesčių mokėtojams. Kaip iš tiesų yra? Kiek toks vizitas kainuoja? Ar tikrai brangiau negu kiti oficialūs vizitai?
Negalima lyginti popiežiaus vizito kaštų su kitų lygių vizitais. Jo apimtys ir sudėtinės dalys kitokios, išskirtinės. Be to ir palyginti objektyviai nepavyks, nes yra tarptautinė diplomatinė praktika viešai nediskutuoti apie vizitų kaštus. Diplomatai paprastai to nedaro, nors kiekvieno vizito pradžioje dažniausiai kaštai būna žinomi. Tiesą sakant, aš labai nemėgstu bergždžių diskusijų, o tokia vadinu diskusiją apie pinigus.
Išsamiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-08-16-kaip-lietuvos-valstybe-ruosiasi-popieziaus-vizitui/171320

Bernardinai.lt