- Galvė - http://www.galve.lt -

LEADER METODO GEROS PRAKTIKOS BEIEŠKANT

Pirmieji žingsniai

Asociacija ,,Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ yra  Nacionalinio kaimo tinklo LEADER ir bendruomeniškumo skatinimo komiteto narė. Nacionalinės mokėjimų agentūros finansuotas  projektas pagal Nacionalinio kaimo tinklo veiksmų programos IV kryptį ,,Techninė pagalba regioniniam ir tarptautiniam kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimui“ bei asociacijos narių pateiktas projektas  ,,Bendruomeniškumo skatinimas ir partnerystės stiprinimas tarp kaimo plėtros dalyvių“ leido Senųjų Trakų atstovams išvykti į Lenkiją. Asociacija ,,Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ siekia aktyvinti gyventojų bendruomeniškumą, skatina savanorystę, ieško efektyvių bendradarbiavimo būdų su vietos valdžia, valstybinėmis įstaigomis, smulkiuoju verslu. Geriausią rezultatą galima pasiekti tiesiogiai bendraujant su turinčiais patirties kaimo plėtroje, susipažįstant su jų gerąja patirtimi, aplankant kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių, susitinkant su kaimų atnaujinimo projektų rengėjais ir įgyvendintojais. Šįkart asociacija pasirinko Lenkijos partnerius, nes jų šalies bendruomenės turi daugiau patirties įsisavinant ES lėšas. O Senuosiuose Trakuose gyvena įvairių tautybių žmonės ir dalis asociacijos narių yra lenkų tautybės. Be to, pasirinkti partneriai bendradarbiauja su bendruomene iš Vokietijos, todėl mūsų krašto bendruomenei atsiveria galimybė plėsti užsienio partnerių ratą.

Naudinga lenkų patirtis

Susitikimus Lenkijoje padėjo surengti Regioninė Švietimo – Kultūros Draugija  ,,Kijevo kaimo bendruomenė“ ir jos pirmininkas Mieczysław Michniewicz.  Susitikimų dalyviai pristatė ir diskutavo temomis: „Bendruomenės veikla, bendruomenės narių aktyvumo ir iniciatyvų skatinimas, jaunimo įtraukimas į veiklas“ bei „Vietos valdžios ir bendruomenių bendradarbiavimas keliant ekonominę bei socialinę bendruomenių gerovę pasinaudojant LEADER programa“. Kijevo kaimo bendruomenės veiklos patirtis rūpinantis jaunimo ir vaikų užimtumo sąlygų gerinimu kaime buvo aktuali ir mūsų bendruomenei. Tarp Lietuvos atstovų buvo Senuosiuose Trakuose besikuriančios jaunimo organizacijos ,,Jaunimo sodas“ nariai, jiems buvo įdomi jaunimo veiklos kaime patirtis bei pristatyta Kijevo kaimo bendruomenės vykdoma programa ,,Lygios galimybės“ (Równaċ Szanse).

Bendravimas tęsis

Vokietijos VVG vadovė p. Ulrike Funke pristatė Saksonijos Šveicarijos regiono VVG (ILE) strategiją, įgyvendintus projektus LEADER metodu. „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ įgyvendindama projektus bendradarbiauja su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, todėl mums buvo ypač įdomi vokiečių patirtis apie VVG, bendruomenių ir verslo bendradarbiavimą su Nacionaliniu parku, kurią pristatė p. Jörg Weber, Saksonijos Šveicarijos nacionalinio parko administracijos darbuotojas. Jis pabrėžė, kad geras iniciatyvas vienija visų noras išsaugoti parko teritorijoje natūralų kraštovaizdį, jo įvairovę, unikalumą ir grožį. Susitikimų metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Regionine Švietimo – Kultūros Draugija ,,Kijevo kaimo bendruomenė“ ir Vokietijos  Saksonijos Šveicarijos regiono VVG (ILE). O dabar asociacijos laukia svarbus darbas – spalvoto lankstinuko lietuvių – lenkų kalbomis leidimas 400 egz. tiražu.

Asociacijos ,,Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ inf.{jcomments on}