Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Liepos 6-oji Lentvaryje


Pirmąją liepos savaitę per visą Lietuvą nuvilnijo muzika – daugybė žmonių susirinko į sostinėję vykusią Dainų šventę. Kiti miestai ir miesteliai taip pat kūrė mažytes savo dainų šventes, Valstybės dieną – liepos 6-ąją susirinkdami giedoti Tautišką giesmę.
Minėdami Mindaugo karūnavimą, prisimename savo gilias šaknis ir turtingą, seną istoriją – istoriją, kurioje Lietuvos valstybė pasirodė jau prieš 765-erius metus, o šalies vardas užrašytas dar pustrečio amžiaus anksčiau. Bet Valstybės diena džiugina ne tik gilios senovės atmintimi, tačiau ir dabarties kūrimu – tai liepos 6-ąją kasmet auginame jauną, gražią, unikalią tradiciją. Paprasta ir kartu didinga idėja visiems drauge giedoti valstybės himną – Tautišką giesmę jau devintą vasarą apskrieja visą pasaulį, sujungdama jo lietuvius į globalią bendruomenę. Tai primena kiekvienam lietuviui, kad nesvarbu, kur bebūtume – čia, kitapus jūrų, kalnų ar vandenynų, mūsų širdys gali bent keletui minučių susitikti pakylėjančioje vienybėje.
Ne išimtis – ir lentvariečiai, kuriuos penktadienio vakarą jau tradiciškai sukvietė Lentvario kultūros rūmai susiburti prie Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios miesto centre. Susirinkę likus pusei valandos iki devintos vakaro, klausėsi ir kartu dainavo dainas, atliekamas liaudies dainų kolektyvų „Volunga“ ir „Klevinė“ bei Lentvario politinių kalinų ir tremtinių choro „Viltis“. Gražios šventės proga visus sveikino Lentvario klebonas Gintaras Petronis ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario skyriaus pirmininkas Jonas Počepavičius. Lygiai devintą valandą ir jie, ir ansamblių dainininkai, ir visi susirinkę lentvariečiai vieningai giedojo Tautišką giesmę – giesmę, pilną pasidižiavimo savo šalimi, vilties ir ryžto. Jais užpildę savo širdis, giedotojai dar nesiskubino skirstytis po namus: dar skambėjo dainos ir malonūs pašnekesiai.
Lentvario kultūros rūmai dėkoja visiems, buvusiems kartu tomis pakiliomis akimirkomis, giedant Tautišką giesmę, ir renginį rėmusiai Trakų rajono savivaldybei. Linkime jums visiems išsaugoti pakilią šventišką nuotaiką ir su ja turiningai leisti vasaros dienas.

Lentvario kultūros rūmų inf.