Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Literatų brolijos „Aukuras“ ataskaitinis susitikimas

Sausio 19 dienos popietę Trakų viešojoje bibliotekoje vyko Trakų krašto literatų brolijos „Aukuras“ ataskaitinis susitikimas – „Kuriu, vadinas gyvenu“, kurio metu brolijos pirmininkė Teresė Balkutė-Zolotuchinienė apžvelgė „Aukuro“ pastarųjų metų veiklą. Brolijos pirmininkas ir valdyba renkami dvejiems metams, tad jau artimiausiu metu literatai turėtų išsirinkti naują vedlį, mat T. Balkutės-Zolotuchinienės kadencija eina į pabaigą.
Šalia renginių, susitikimų ir švenčių, vienas iš svarbiausių brolijos tikslų yra viešinti ir supažindinti visuomenę su literatų kūryba. Literatų brolija „Aukuras“ įregistruota 1999 m. birželio 28 d., tad artėja gražus 20 metų brolijos veiklos jubiliejus. Šia proga artimiausiu metu bus pradėtas rengti naujas jubiliejinis kūrybos almanachas (jau išleisti keturi almanachai: „Paparčio žydėjimas“ (2001), „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015).
Susitikimo metu į brolijos gretas buvo priimti du nauji nariai: Stasys Marozas ir Vidmantas Velička, kurie papasakojo apie save, ir skaitė savo eiles. Šiuo metu brolija vienija net 46 literatus.
„Aukuro“ veikla ir kūryba pasidžiaugė į susitikimą atvykęs Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas, kuris taip pat yra literatų brolijos narys. Aptarę savo veiklą ir naujus planus literatai skaitė savo naujausius eilėraščius, skirtus mūsų Valstybės šimtmečiui (A. Zapolskienė, E. Dzingeliauskienė, V. Januškevičius, M. Miškinienė, A. Almantas, V. Talačka, V. Vilkišius, K. Vilkauskas). Naują žanrą išbandė ir poemą perskaitė A. Girdziušienė.
Linkime literatams naujų kūrybinių sumanymų, ir tikimės, kad dar ne kartą susitiksime mūsų bibliotekoje.

IRENA JOCIENĖ,
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė