- Galvė - http://www.galve.lt -

ŠLUBA LIUDININKŲ ATMINTIS KYŠININKAVIMŲ BYLOJE

Skirs baudas

„Galvė“ primena, kad byloje dėl kyšininkavimo, papirkimo, turto prievartavimo devintajame epizode nagrinėjamas neskaidrumu įtariamas Kudrionių kaime esančio komplekso pardavimas. Devintojo epizodo iš vienuolikos nagrinėjime trūko net septynių liudininkų. Nepranešusiems apie neatvykimą liudininkams bus skirtos baudos. Tačiau keturi liudininkai — D. Sadauskaitė (buvusi Trakų r. savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus specialistė), I.Narkevič (Trakų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja), J.Kriaučiūnas ( Trakų r. savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistas) ir  A. Večerinskienė (Trakų r. savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė) —  trečiadienį davė parodymus.

Bandė prisiminti

Pirmoji, prisiekusi sakyti tik teisybę, parodymus davė D.Sadauskaitė. Teisėjos J.Damanskienės paprašyta prisiminti ir papasakoti viską, kas susiję su šio objekto pardavimu, moteris sakė, jog pamena labai minimaliai: „Viskas įvyko pakankamai seniai, jei neklystu, apie 2006 metus. Pamenu posėdį, kada buvo svarstomas pardavimo klausimas. L.Karnila manęs paklausė, ar galėčiau dalyvauti posėdyje. Atsakiau „taip“. Posėdžio metu dalyvavo I.Narkevič, L.Karnila, daugiau neprisimenu. Buvo svarstomas Kudrionių komplekso pardavimas, kalbama apie kainą, ar sutinkama su ja, ar pritariama pardavimui ir tiek. Buvo pritarta dėl pardavimo ir viskas tuo pasibaigė“. Teisėjai pasitikslinus ar tai viskas, ką gali  pasakyti liudininkė, D.Sadauskaitė prisiminė:„Posėdyje dalyvavo ir pirkėjas, jo pavardė, atrodo, Kaliačius, su jį lydinčiu asmeniu“. Teisėja: „Kokios tuomet buvo jūsų pareigos?“ D. Sadauskaitė: „Buvau dar ir viešųjų pirkimų komisijos narė, taip pat turėjau vykdyti nurodymus, kuriuos man nurodė vykdyti L.Karnila – tiesioginis mano vadovas“. Teisėja moters teiravosi, ar jai L.Karnila nurodydavo konkrečias bendroves, kurioms reikia teikti kvietimus į konkursus. „Jis maždaug išvardindavo įmones, kurios aktyviai dalyvauja rinkoje, bet konkrečiai nesakydavo vieną ar kitą įmonę kviesti“, — dėstė liudininkė.

Dalyvavo, bet neprisimena

Antroji į posėdžių salę duoti parodymų žengė I.Narkevič, kuri apie Kudrionių kaime esančio komplekso pardavimą sakė, jog tas kompleksas yra sena savivaldybės problema. „Žinau, kad nepavyko parduoti vienąkart, problemos ir dabar tęsiasi. Buvo lyg ir atsiradęs pirkėjas, bet jis lyg nepasirašė sutarties ir ji lyg buvo nutraukta“, – kalbėjo I. Narkevič.

Teisėja: „Kas buvo tas pirkėjas? Ar asmeniškai jį pažinojote?“ I. Narkevič: „Kažkas susieta su Kaliačiumi. Aš asmeniškai ir tarybos įgaliota valdyba užsiimti objekto pardavimu su juo sutarčių nesudarinėjome“. Teisėjos paklausta, ar moteris pamena kokį posėdį, kuriame dalyvavo Kaliačius, administracijos direktoriaus pavaduotoja atsakė neigiamai. Teisėjos išsakyta pastaba, jog buvusi liudininkė sakė, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dalyvavo posėdyje su potencialiu pirkėju (Kaliačiumi), I.Narkevič sutrikdė. „Su Kaliačiumi? Supraskit, aš tikrai neprisimenu“, – aiškino I.Narkevič. Prakalbus apie atsiradusį naują objekto pirkėją „UAB „Sekunda“, teisėja klausė ar buvo iš naujo aptariamos kainos. I.Narkevič: „Ne, nebuvo, matyt, galiojo tos pačios“. Teisėja: „Ar nieko nesate girdėjusi, kad kaina buvo didinama, mažinama?“ . „Ne, negirdėjau. Tik taryba gali mažinti kainą, o tikslas visada yra ją padidinti aukciono metu“, – sakė liudininkė.

Kaina buvo per didelė

Trakų r. savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistas J. Kriaučiūnas taip pat išdėstė savo prisimenamus faktus: „Konkrečiai prisimenu du pirkėjus: Kaliačiaus įmonė, su kuriuo buvo sudaryta sutartis, bet jis pagal sutartį nesumokėjo pinigų. Paskui atsirado antras pirkėjas, negaliu tiksliai pasakyti pavadinimo, kuris pateikė paraišką objektui nupirkti. Bendra objekto vertė, kiek pamenu, buvo daugiau nei 2500 000 litų.“ (red.pastaba: pradinė objekto kaina buvo du milijonai penki šimtai dvidešimt tūkstančių litų). Liudininkas teigė, jog ne kartą pats lankėsi objekte ir sakė, kad jo nuomone, pastatų būklė buvo tikrai labai prasta, o tarybos nustatyta kaina buvo per didelė. „Bet taip įvertino turto vertintojai. Pagal tą vertę savivaldybės taryba nustatė šio objekto kainą“, – teismui pasakojo J.Kriaučiūnas.

Teisėja liudininko teiravosi ar jam nežinoma, kad dalis sumos buvo sumokėta grynais pinigais. „Aš kaip valdybos narys nebuvau apie tai informuotas“, – atsakė J.Kriaučiūnas. Prokurorui taip pat kilo klausimas, kodėl sutartis su Kaliačiumi buvo nutraukta. „Kiek pamenu, Kaliačius turėjo įnešti į banką visą sumą iki tam tikros datos, tačiau jis to nepadarė ir datos pagrindu sutartis buvo nutraukta“, – paaiškino liudininkas.

Patvirtino ikiteisminius parodymus

Paskutinė parodymus davė Trakų r. savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė A.Večerinskienė. Teisėja, kaip ir visų liudininkų, prašė papaskoti ką moteris pamenanti apie Kudrionių kaimo komplekso pardavimą. „Atsimenu, kad tas kompleksas buvo parduodamas, vieną kartą vežiau asmenį, kuris jį norėjo įsigyti. Aš paklausiau L.Karnilos, ar tikrai parduodamas tas objektas, sakė, kad tikrai. Paklausiau, ar galiu atvesti pirkėją, sutikimas buvo duotas. Kitą dieną palydėjau mano brolio (red.pastaba: trečiadienį A.Večerinskienės brolis taip pat turėjo duoti parodymus, tačiau posėdyje nedalyvavo dėl plaučių uždegimo) nukreiptą pirkėją iki L.Karnilos durų“. Teisėja: „O su broliu ką nors kalbėjote, kaip sekėsi tam žmogui?“. A.Večerinskienė: „Manęs tai tikrai nedomino“. Nors šįkart A. Večerinskienė nebuvo labai kalbi, teisėjos ikiteisminio tyrimo metu paviešinti liudininkės parodymai suteikė daugiau informacijos. Pasak parodymų, moteris L.Karnilai įvardijo sumas, kurias galėjo mokėti būsimas pirkėjas. Šį trečiadienį A.Večerinskienė patvirtino savo ikiteisminius parodymus.

Teisiamojo posėdžio pabaigoSpalio 6 d. Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys lankėsi Trakų, Vievio, Onuškio ir Aukštadvario sveikatos priežiūros įstaigose. Ministras domėjosi Valstybės investicijų programos (VIP) ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo racionalumu ir vertino galimą šių lėšų poreikį ateityje.

Sveikatos apsaugos ministras R. Šukys Vievyje susitiko su palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės bei pirminės sveikatos priežiūros centrų kolektyvais ir šių įstaigų vadovais. Ministras domėjosi kaip Vievio gydymo įstaigos įgyvendino ir tebevykdo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektus. Aukštadvaryje R. Šukys vertino vietos pirminės sveikatos priežiūros centro  įvykdytus rekonstrukcijų projektus. Ministras taip pat aplankė Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos bei Trakų ligonines.

Pagal www.sam.lt inf.{jcomments on}