Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Mąstymo mokyklos kūrimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija savo metus skaičiuoja nuo 1974 m., kai duris atvėrė Trakų 2-oji vidurinė mokykla. Jos direktorius – Jonas Bagdonas. Šiais metais, kai Lietuva mini Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį, išleista 44 abiturientų laida.
Gimnazija visą laiką buvo inovatyvi, kintanti ir geriausių mokinių mokymosi pasiekimų siekianti institucija. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijoje matoma daug pasiekimų ir pokyčių:
1982 m. lapkričio 23 d. Trakų 2-oji vidurinė mokykla įkurta naujame pastate, Birutės gatvėje Nr. 47.
1990 m. spalio 27 d. mokyklai buvo suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.
1980/89 m. čia pradėta sustiprintai mokyti matematiką, o nuo 1988/89 m. ir humanitarinius dalykus.
Nuo 1991/92 m. iki 2014 rugpjūčio 25 d. Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai vadovavo Elvyra Janušauskienė.
1995 m. gegužės 22 d. Lietuvos respublikos gimnazijų taryba Trakų Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai suteikė pirmosios humanitarinės gimnazijos klasės statusą.
1998 m. pavasarį Trakų Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai patvirtintas 5 humanitarinės ir realinės gimnazijos statusas, reorganizavus vidurinę mokyklą į Trakų pradinę mokyklą ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją. Gimnazijos inauguracija vyko 1998m. spalio 27-ąją.
1999 m. išleista pirmoji gimnazistų laida.
Nuo 2014 m. 12 mėn. gimnazijai vadovauja Jolanta Martyncevienė.
2018 balandžio 6 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė gimnazijos bendruomenei pristatė naują tikslą – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje sukurti Mąstymo mokyklą.
Kas yra Mąstymo mokykla? Didžiosios Britanijos Exeterio universitetas teigia, kad Mąstymo mokykla – mokykla, kurioje kritinis mąstymas užima pagrindinę mokymo proceso dalį.
Didžiojoje Britanijoje daugiau nei 100 mokyklų susijungę į mąstymo mokyklų tinklą. Jos yra mokomos, konsultuojamos ir tarpusavyje dalinasi patirtimi. Vėliau akredituojamos ir konsultuoja naujas, mąstymo mokyklas kuriančias švietimo institucijas.
Siekiant perimti Didžiosios Britanijos „Mąstymo mokyklų“ gerąją patirtį Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „Mąstau, veikiu – mokausi“. Projekto tikslas – pagerinti keturių Trakų rajono mokyklų aštuntos klasės moksleivių skaitymo pasiekimus. Projektu siekiama, kad po projekto įgyvendinimo visos projekto mokyklos patektų į aukštesnį mokinių skaitymo pasiekimų lygio standartizuotų testų procentinių rodiklių ketvirtį. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija – tapti viena lyderiaujančių Lietuvos mokyklų mokinių skaitymo gebėjimų srityje.
Projekto dalyviams buvo sudarytos sąlygos stažuotis trijose Londono mokyklose. Susipažinti su mokyklose veikiančia mokymosi sistema, metodais. Bendrauti su mokytojais ir mokiniais. Buvo įdomu išgirsti mokinių nuomonę, kaip naudoja mokyklose išmoktus taikyti mąstymo žemėlapius kasdieniniame gyvenime atliekant įvairias užduotis.
Mokytojai mokosi. Dalis pedagogų dalyvauja projekte „Mąstau, veikiu – mokausi“, mokymus veda Mąstymo mokyklos lektorė Giedrė Leščickienė.
Gauta informacija, gerąja patirtimi dalijamasi su visais mokytojais. Balandžio 23 d. gimnazijos aktų salėje projekto dalyviai kolegoms pristatė kelis mąstymo žemėlapių tipus, mokytojai pabandė patys juos taikyti. Taip pat per mokymus pedagogai buvo supažindinti su šešiolika mąstymo įpročių. Mąstymo įprotis – visuma, kurią sudaro įgūdžiai, požiūriai, patirtis.
Gimnazijoje bus įdiegti visi šešiolika mąstymo įpročių: atkaklumas, impulsyvumo valdymas, nuoširdus ir empatiškas klausymasis, mąstymo lankstumas, mąstymas apie savo mąstymą, tikslumo siekis, turimų žinių taikymas naujose situacijose, aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas, duomenų surinkimas visais pojūčiais, kūryba, vaizduotė, inovacijos, reagavimas su nuostaba ir pagarba, atsakingas rizikavimas, humoro jausmas, mąstymas drauge, atvirumas nuolatiniam mokymuisi.
Pirmiausia pradėtas diegti mąstymo įprotis – atkaklumas. Visi gimnazijos mokiniai rinko personažą, kuris galėtų simbolizuoti atkaklumą. Rinkimuose daugiausiai balsų surinko „Žuviukas Nemo“.
Vyko piešinių konkursas, kurio metu mokiniai išrinko vieną piešinį, kuris labiausiai iliustruoja atkaklumą. Išrinkta citata apie atkaklumą – „Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio“ (Lao Dzė), filmas „Krydas: gimęs kovoti“.
Gimnazijos kabinetuose bus nauji stendai, kuriuose bus vaizduojami mąstymo žemėlapiai ir šeši pirmiausiai diegiami mąstymo įpročiai.
Tikimasi, kad Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija bus akredituota „Mąstymo mokykla“.

DAIVA JANUTAITIENĖ,
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė