Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Matematika + menai?

Rugsėjo 28 dieną mūsų gimnazijos technologijų kabinete rinkosi rajono matematikos, technologijų, muzikos, dailės ir net pradinių klasių mokytojai, kuriuos sudomino tema „Matematikos ir menų integacija ugdymo procese“. Seminarą vedė Danuta Debesienė ir Rasa Kondrotienė. Kodėl matematika + menai? Matematika mokinių vertinama kaip nuobodi, sudėtinga, atitolusi nuo praktikos. Tuo tarpu matematika jau yra ne tik mokslo kalba, ji ir praktinės veiklos kalba, kurią naudoja įvairių sričių specialistai. Be matematikos teorijų neįsivaizduojami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, o taip pat ir tarpdalykiniai ryšiai mokykloje, STEAM veikla.


Seminaro metu buvo nagrinėjamos Z kartos ypatybės bei iššūkiai, kuriuos kelia šiuolaikiniai mokiniai, aiškinamos priežastys, kodėl vaikai nemėgsta matematikos. Jų, žinoma, daug. Tačiau svarbiausia, ko gero, priežastis ta, kad matematika yra abstraktus dalykas, jo negalima pajusti: paliesti, pauostyti, pačiupinėti, pamatyti, išgirsti. Reta matematikos tema yra susijusi su praktika. Nenuostabu, kad mokiniai dažnai klausia: o kur man gyvenime bus reikalinga kvadratinė lygtis ar sinusų teorema? Seminaro dalyviai pritarė lektorėms, kad matematika galima sudominti, jei mokinį priartinti prie supančios aplinkos, susieti teoriją su praktika, leisti mokiniams pajusti skaičius, formas, sudaryti sąlygas kūrybos džiaugsmui, dalį pamokų vesti ne klasėje, o kitoje aplinkoje: išvykoje, gamtoje, muziejuje ir pan. Vadinasi, matematiką reikia integruoti su kitais dalykais, kurie vaikams neatrodo tokie sudėtingi, pavyzdžiui su menais. Pamokų metu tai padaryti nevisada pavyktų, bet neformalaus ugdymas tam suteikia plačias galimybes. Projektinė veikla yra puikus būdas įtraukti mokinius, ir gabius ir mokymosi motyvacijos stokojančius. Projektiniai darbai ugdo bendradarbiavimo ir saviraiškos įgūdžius. Jie pagyvina mokymąsi ir padeda ugdyti savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus. Mokymasis tampa prasmingesniu, nes vaikai pamato tiesioginį ryšį tarp teorijos ir praktikos, gauna pasitikėjimo savimi, mokosi vieni iš kitų.
Jau eilę metų vykdome integruotus STEAM dalykų projektus. Bet geriausiai sekėsi matematikos ir menų (muzikos, dailės technologijų) projektai. Jie traukia mokinius, nes čia jie gali atsiskleisti, pelnyti draugų pagarbą, išreikšti save. Kaip tai atrodo praktiškai pabandėme atsakyti pristatydami naują, dar rengiamą matematikos ir technologijų projektą „Matematika gėlėse“. Gėlės – mūsų gyvenimo dalis. Jos formuoja mūsų emocijas, pripildo mūsų sielas džiaugsmo ir liūdesio, kalbasi su mumis be žodžių, kartais apie labai svarbius dalykus. Todėl šis projektas sudomintų kiek-vieną. Ikebanos kompozicijų dėka gėlės išmoksta kalbėti matematine kalba.
Prieš praktinio darbo pradžią, mokytojai galėjo pasirinkti sau patinkančią vazelę. Molinės vazelės (erdvinių figūrų formų) buvo pagamintos ir išdegintos mokinių rankomis. Pagal vazelės matmenis, panaudodami ikebanos (japonų meno) taisykles, matematines sąvokas, santykius ir proporcijas, schemų įvairovę, mokytojai kūrė kompozicijas, kurias vėliau turėjo pristatyti. Emocijų buvo daug, abejingų nebuvo, visi seminaro dalyviai pasinėrė į kūrybą, visos puokštės buvo nuostabios.
Ruduo įsibėgėjo, gamta sužibo nuostabiomis spalvomis, o mes paskendom darbuose ir rūpesčiuose. Šis seminaras buvo puiki proga atsipalaiduoti, pamedituoti kartu su gėlėmis, kurti ir džiaugtis kūryba, rasti bendraminčių, pasivaišinti mėtų arbata su obuolių pyragu. Visi dalyviai liko patenkinti ir dėkojo už puikiai praleistą laiką.

DANUTA DEBESIENĖ,
matematikos mokytoja metodininkė
RASA KONDROTIENĖ,
technologijų vyresnioji mokytoja