Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Modeliai, galintys keisti mokymą į mokymąsi

Nuodugnusis mokymasis – jau nuo 2015–2016 mokslo metų Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vykdomas projektas.
Idėjos ir metodų autorius K. Egan teigia, kad toks mokymasis yra „paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“. Tai ryžtinga ir įkvepianti mokymo programos naujovė, kurios tikslas yra pagerinti mokymosi kokybę visose ugdymo įstaigose – nuo darželių iki vidurinių mokyklų.
Džiaugiamės galėdami pasidalinti 2017–2018 m. įgyvendintais darbais.
Spalio 12 d. gimnazijos aktų salėje vyko 7 klasių nuodugnaus mokymosi gilinimas, naudojant įvairius informacijos šaltinius. Žiūrėtas mokomasis filmas „Informacijos paieška bendrųjų gebėjimų ugdymas“. Per užsiėmimą septintokai susipažino su įvairiais informacijos šaltiniais, susiskirstė pagal temas į grupes ir visi susitarė dirbti be interneto. Pasiūlyta apsilankyti muziejuose, informacijos centruose, bibliotekose, o išvykų metu būti akyliems ir rasti informacijos savo temai atskleisti, pavyzdžius fotografuoti savo aplinkoje, o ne ieškoti gražių vaizdelių internete, taip pat pakalbinti artimuosius, pažįstamus ir įdomiai pateikti užfiksuotą medžiagą. Bendrą 7 klasių valandėlę organizavo 7–8 klasių koncentro vadovė Loreta Krinickienė ir informacinio centro vedėja Laima Lukšienė.
Spalio 19 d. kiekvienam Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 5-os klasės mokiniui, ko gero, buvo tikrai įsimintina. Tą dieną jauniausieji mokyklos bendruomenės nariai prisijungė prie gimnazijoje vykdomo ilgalaikio projekto „Nuodugnusis mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“. Iškilmingo renginio metu mokiniams buvo įteikti aplankai su temomis, kurias jie nagrinės iki pat IV gimnazijos klasės. Domėjimasis šiomis temomis ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, teiks emocinį pasitenkinimą, mokantis savanoriškai. Tikėtina, kad „besimokydami taps labiau nepriklausomi anksčiau nei kiti“. Gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė džiaugėsi jaunaisiais projekto dalyviais bei linkėjo jiems sėkmės ieškant ir atrandant naujus dalykus.
Kovo 20 d. gimnazijos penktokai dalinosi savo nuodugnaus mokymosi temų žiniomis – biologijos, geografijos, fizikos, chemijos, automobilių ir kitų temų grupėse mokiniai mokėsi vieni iš kitų. Padedami Ic klasės mokinių, pildė apskritimo mąstymo žemėlapius, o vėliau šiomis žiniomis pasinaudojo dalyvaudami protmūšyje. Sveikiname I protmūšio vietų laimėtojus: biologijos nuodugnaus mokymosi temų grupėje nugalėjusią Austėją Jurevičiūtę, geografijos – Smiltę Greimaitę, chemijos-fizikos – Rimgailę Štreimikytę, transporto ir kitų temų grupėje – Kristupą Kiršį.
7b klasės mokiniai (klasės vadovė L. Krinickienė) visus penktokus pakvietė į „Gamtos žiniuko“ viktoriną, kurios metu mažieji gimnazistai atpažino Lietuvos paukščius, jų balsus, augalų sėklas ir medžių rūšis. Sveikiname I vietą viktorinoje užėmusią 5b klasės komandą: Ievą Suščinskytę, Airidę Stankevičiūtę, Taurą Keriną, Vytį Kazlauską ir Kristupą Kiršį!
Gimnazijoje trečius metus vykdomas ir Komunikacijos medelio įgyvendinimas 7–8 klasėse. Tai alternatyvaus ugdymo modelis, skirtas tobulinti komunikavimo kompetenciją. Šio modelio tikslas – užtikrinti efektyvią mokyklos komunikaciją, integruojant į pedagoginę sąveiką mokyklos ir vietos bendruomenės bei kitų partnerių potencialias galimybes mokinio
ugdymo(si) ir kitų tikslų įgyvendinimui, įvertinant ugdytinių individualumą ir ugdymo situacijas. Komunikuojant mokiniams sudaromas sąlygos dalyvauti ugdymo procese kaip visaverčiams partneriams. Mokiniai patys planuoja, komunikuoja pasitelkdami socialinius partnerius.
8c klasės mokiniai (klasės vadovė Vitalija Narvidienė), vykdydami šį projektą, sumanė būsimus penktokus supažindinti su mokyklos istorija, tradicijomis ir naujovėmis. Darbas prasidėjo pasiskirsčius į komandas. Porą savaičių buvo derinami renginio leidimai ir programos su Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Trakų pradinės mokyklos direktorėmis. Ketvirtokų klasės su savo mokytojomis gimnazijoje lankėsi lapkričio 29 – gruodžio 1 dienomis. Ekskursija prasidėjo skaitykloje. Buvo kalbama apie naujus mokomuosius dalykus, kurių mokysis būsimi penktokai. Svečiams parodytas muziejus, salės, valgykla, vietos, kur galima leisti pertraukas.
Prieš metus, būdami septintokai, šie mokiniai aplankė lopšelį-darželį „Ežerėlis“, supažindino su Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija ir Kovo 11-osios proga vedė pamokėlę apie pilietiškumą. Pamokose buvo diskutuojama apie drausmę. Buvo pateikti įvairūs siūlymai. Vienas iš siūlymų buvo toks: nederamai besielgiantį mokinį mėnesiui perkelti mokytis į kitą klasę.
Gruodžio 18 dieną 8b klasės mokiniai (klasės vadovė Jurgita Sadzevičienė) tėveliams rodė spektaklį „Autobusas“. Mokiniai patys gamino dekoracijas, negailėjo nei laiko, nei jėgų ruošdamiesi spektaklio premjerai. Klasė aktyvi, mokiniai geba puikiai vaidinti. Tradiciškai spektakliai tėveliams rodomi jau nuo 5 klasės. Praėjusiais metais spektaklis „Atžalynas“ (pagal K. Binkio to paties pavadinimo pjesę) buvo rodomas šeštų klasių mokiniams.
Būdami septintokai, šie mokiniai organizavo „Self‘ių“ dieną. Prie specialiai tam skirtos lentos galėjo fotografuotis su patikusiu gimnazijos mokiniu ar mokine. Šiomis nuotraukomis pasidalinta socialiniuose tinkluose.
Gegužės 18 d. atsisveikindami su komunikacijos modeliu, kuris vykdomas 7– 8 klasių koncentre, 8d klasės mokiniai (klasės vadovė Elena Lenkauskienė) sugalvojo perduoti savo žinias būsimiems septintokams – 6a, 6b, 6c klasių mokiniams. Matas Ruškevičius, Ainė Lavrinovičiūtė, Vaiva Jančauskaitė ir Nerija Kairytė ėmėsi iniciatyvos. Jie paruošė skaidres naudodamiesi PowerPoint programa. Rodydami skaidres, paaiškino komunikavimo esmę, pristatė pagrindinius komunikavimo modelio etapus. Šeštokai noriai klausėsi aštuntokų, atrodė susidomėję ir pilni idėjų. Pasak A. Lavrinovičiūtės: „Tikimės, kad mūsų pavyzdys uždegs būsimus septintokus imtis iniciatyvos“.
Prieš metus šios klasės mokiniai organizavo Bendravimo dieną. Idėja – diena be telefono (jie buvo surinkti per ilgąsias pertraukas ). Choreografijos salėje vyko žaidimų valandėlės. Vaikai per pamokas 5–8 klasėse skaitė trumpus pranešimus apie bendravimą.
Džiaugiamės galėdami pristatyti modelius, galinčius keisti mokymą į mokymąsi.

JURGITA SADZEVIČIENĖ,
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
LORETA KRINICKIENĖ,
biologijos mokytoja metodininkė