Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Mokykloms tautinių mažumų kalba – papildomos lėšos

Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai neturi pagrindo nerimauti dėl naujų lietuvių kalbos mokymo programų mokyklose tautinių mažumų kalba, – sako ministras G.Steponavičius. – Mokytojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, pasirengti naujoms ugdymo programoms ir už savo darbą gauti deramą atlygį. Tačiau daugiausia laimės vaikai, kurie, gerai išmokę lietuvių kalbą, galės sėkmingiau stoti į aukštąsias mokyklas ir siekti karjeros Lietuvoje“.

Vyriausybės nutarimu visiems tautinių mažumų ir mišrių mokyklų mokiniams leista padidinti mokinio krepšelio lėšas 5 proc. papildomoms lietuvių kalbos pamokoms, naujiems vadovėliams įsigyti, mokytojų kvalifikacijai kelti. Iki šiol mokyklos tautinių mažumų kalba gaudavo 15 proc. didesnius mokinio krepšelius, negu kitos mokyklos, o dabar, dar padidinus finansavimą, jos gaus beveik 21 proc. didesnius mokinio krepšelius. Vaikams, kurie mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programas tautinių mažumų kalba, bus skiriama lėšų 4 val. papildomai mokytis lietuvių kalbos.

Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija svarsto projektą, kaip abiturientams, baigusiems mokyklas tautinių mažumų kalba ir laikysiantiems vienodą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, pereinamuoju laikotarpiu taikyti lengvesnius vertinimo kriterijus.

Nuo liepos 1d. įsigaliojęs naujos redakcijos švietimo įstatymas numato, kad lietuvių kalbos dalykas yra sudedamoji ugdymo programos dalis, jai mokyti skiriama ne mažiau laiko kaip gimtajai kalbai. Priešmokyklinio ugdymo programoje lietuvių kalbai skiriama ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę, o pirmose – dvyliktose klasėse prisideda nuo 0,5 iki 2 papildomų lietuvių kalbos pamokų per savaitę. Pavyzdžiui, 1–4 klasėje – po 0,5 val., 5–8 klasėje – po 2 val., 9–10 klasėje – po 0,5 val., 11 klasėje – 2 val., 12 klasėje – 1 val.

Vyriausybė taip pat sudarė palankias sąlygas kelti kvalifikaciją mokytojams, kurie mokys valstybine kalba. Reikalingą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją jie galės įgyti iki 2012 m. rugpjūčio 31d. Dalis pradinių klasių mokytojų, istorijos, geografijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokytojų, kurie iki šiol šiuos dalykus mokė ne valstybine kalba, turi antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Mokinio krepšelio metodikos pakeitimams nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti bus papildomai skirta 2,9 mln. Lt.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos skyrius