Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Nuo 2018 m. paprastesni reikalavimai norintiems dirbti su maistu

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Trakų VMVT) praneša, kad nuo 2017 m. lapkričio 1 d. pasikeitė maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, leidžiantis lengviau ir paprasčiau ūkio subjektams registruoti savo veiklą, susijusią su maistu.
Pagal naujai įsigaliojusią tvarką, supaprastintai galima registruoti 22 ūkines komercines veiklas, tokias kaip vienmečių augalų auginimas, vaisių auginimas, užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, mažmeninė sezoninė prekyba, maisto, gėrimų mažmeninė prekyba kioskuose ir kt. Šioms veikloms užregistruoti pakanka pateikti Trakų VMVT nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos ir maisto tvarkymo proceso aprašymą. Šie subjektai nemokamai registruojami ir priskiriami labai mažos rizikos grupei, t.y. jų fiziniai patikrinimai vyks 1 kartą per 6 metus, arba esant vartotojų skundams. Įgyvendinant naują tvarką, tikimasi sumažinti biurokratinę naštą smulkiam ir labai smulkiam verslui, kurie prekybą maisto produktais vykdo tik šiltuoju metų sezonu, laikinuose statiniuose ar internetu, taip pat užtikrinti maisto tvarkymo subjektų apskaitą ir mažinti šių subjektų fizinius veiklos patikrinimus.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos naujovė – Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema (IMVIS https://imvis.vmvt.lt/). Jos dėka, ūkio subjektai norintys dirbti su maistu, prašymus galės pateikti neatvykę į Trakų VMVT padalinį. Ūkio subjektams prisijungus per elektroninius valdžios vartus (naudojant mobilųjį parašą, elektroninį parašą ar elektroninę bankininkystę), bus galima pateikti prašymus dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo/registracijos. Pateikus prašymą galima tiesiogiai susirašinėti su prašymą aptarnaujančiu Trakų VMVT specialistu, prašymą papildyti įkeliant trūkstamus dokumentus, susiderinti dėl veiklos sąlygų, fizinio patikrinimo datos ir laiko. Ūkio subjektai kviečiami naudotis šia informacine sistema, o kilus klausimams kaip teisingai pateikti dokumentus, Trakų VMVT specialistai patars elektroniniu paštu ar telefonu. Trakų VMVT primena, kad maisto tvarkymo subjektų registracija vykdoma nemokamai, o už maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą imama valstybės rinkliava nuo 14 iki 28 eurų (priklausomai nuo įmonės dydžio ir darbuotojų skaičiaus).

Taip pat nuo 2018 m. VMVT specialistai parengė maisto tvarkymo subjektų suskirstymo į rizikos grupes naują tvarką, siekiant sumažinti planinių patikrinimų kiekius. Trakų VMVT planinių patikrinimų kiekis sumažės 40 %. Didesnis dėmesys šiais metais bus skiriamas viešojo maitinimo ir didmeninės prekybos įmonėms. Maisto produktų prekiautojai, kurie maisto negamina ir nepašildo, o tik parduoda mažmeninės prekybos tinkle, bus priskirti mažos ir labai mažos rizikos grupei ir jų planiniai patikrinimai vyks rečiau. Sumažinus planinių patikrinimų kiekius, tikimasi didesnės savimonės iš verslo atstovų siekiant užtikrinti maisto saugą ir kokybę.
Visais atvejais už kokybišką ir saugų maistą atsako maisto tvarkymo subjektas, todėl būtinas atsakingas požiūris šiuo klausimu, o kilus klausimams kaip užtikrinti maisto saugą ir kokybę, kaip registruoti savo veiklą, ūkio subjektai gali kreiptis tiesiogiai į Trakų VMVT specialistus konsultacijai, ar parašyti laišką el. paštu: trakai@vmvt.lt.

RYTIS GINEIKA,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas – maisto produktų inspektorius