Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Paramos šeimai ir vaikams centras kviečia būsimus savanorius į mokymus

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, vykdydamas jaunimo veiklos projektą „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“, antrus metus iš eilės organizuoja mokymus būsimiems savanoriams. Projektu siekiama suburti 14-29 metų jaunuolius, kurie suinteresuoti dalyvauti savanoriškoje veikloje Trakų rajone.
Būsimi savanoriai kviečiami dalyvauti 1,5 val. trukmės įvadiniuose savanorių mokymuose, kurie vyks 2018 m. spalio 18 ir 24 dienomis pasirinktinai, nuo 15:00 val. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre (Aukštadvario g. 33, Mikniškės, Trakų r., sav.) Įvadinių mokymų metu jaunuoliai bus supažindinami su savanorystės principais, Paramos šeimai ir vaikams centro veikla, savanorystės pradžia bei galimybėmis. Numatoma savanorių atranka antrajam etapui.
Po įvadinių mokymų, spalio 29-30 dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. Paramos šeimai ir vaikams centre vyks pagrindiniai, antrojo etapo savanorių rengimo mokymai. Mokymai bus organizuojami neformalaus ugdymo ir mokymosi per patirtį principais, kad jaunuoliai geriau pažintų save, savanorytės principus, susipažintų su tiksline grupe su kuriais savanoriaus specifika ir būtų pasiruošę savanoriauti.
Apmokytiems savanoriams bus sudarytos galimybės pastoviai savanoriauti Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro organizuojamuose:
– Vaikų dienos centro užimtumo veiklose;
– Vaikų vasaros stovyklose;
– Socialinės paramos akcijose („Maisto bankas“, „Vaikų svajonės“, šeimų buities gerinimo akcijose ir kt.);
– Šventėse (šeimos dienai skirtame paminėti renginyje – šeimų sporto šventėje, tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtoje paminėti šventėje ir kt.);
– Ir kitose socialinės pagalbos iniciatyvose.
Registracija vyksta iki spalio 16 d. į 18 d. mokymus ir iki spalio 22 d. į 24 d. mokymus. Dalyvių kiekis ribotas. Savanoriauti kviečiami Trakų mieste ir jo apylinkėse gyvenantys jaunuoliai, siekiant užtikrinti palankias atvykimo galimybes. Į mokymus bus organizuojamas savanorių pavėžėjimas.
Kontaktinė informacija registracijai: Renalda Banuškevičienė tel. 8 665 14 169, el. p.: r.banuskeviciene@trakuseimoms.lt.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro inf.