Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Paroda „Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir jo sekiniai“

Trakų Mergelė Marija J. Drevso kn. T. Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis, Vilnius, 2014

„…siūlau tau kelionę, kurią reikia atlikti jausmais, o ne kojomis…“ (J. Drevsas)
Trakų viešoji biblioteka tęsia literatūrinių-kraštotyrinių parodų ciklą „Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Dievo Motina, Lietuvos Globėja“, skirtą Trakų Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms. Antroji ciklo dalis „Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir jo sekiniai“ skirta paveikslo ikonografijai, Lietuvoje ir už jos ribų esantiems sekiniams-kopijoms.
Paruošti minėtą parodą paskatino bibliotekos kraštotyros fonde esanti gausi VšĮ „Voruta“ fondo išleista literatūra minėta tematika. Tai – nuo 2007 m. leidžiami Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikai skirti kalendoriai, kuriuose gausu vaizdinės ir dalykinės informacijos, puikios Trakų Mergelės Marijos sekinių-kopijų nuotraukos iš Lietuvos bažnyčių (aut. D. Buinickaitė, J. Česnavičius, J. Vercinkevičius ir kt.).
Atskirai norėtųsi anonsuoti TVB kraštotyros fonde esančią menotyrininkės, dr. Tojanos Račiūnaitės monografiją „Atvaizdo gyvastis“ (Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a., Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014 m.), kurioje išsamiai aptariami stebuklingieji Švč. Mergelės Marijos atvaizdai „Jų matymą bei suvokimą XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje liudijantys šaltinai, stebuklų knygos, votai, kopijos…“, – rašoma knygos anotacijoje. Gausiai iliustruotoje, įtaigiai parašytoje knygoje ne vienas puslapis skirtas Trakų Mergelei Marijai, o autorės tekstą papildo senosios literatūros vertimai į lietuvių kalbą, kurie padeda suvokti senų laikų dvasią ir tikėjimo nuoširdumą. Kaip knygos įžangoje rašo autorė: „…apie visuomenės santykį su gyvai veikiančiais šventųjų atvaizdais skatino mąstyti senieji tekstai“. Kaip antai – „…siūlau tau kelionę, kurią reikia atlikti jausmais, o ne kojomis…“ (J. Drevsas). Tokiais žodžiais į skaitytoją kreipiasi Vilniaus jėzuitų akademijos profesorius Jonas Drevsas (Ioanne Drews, 1646–1710), siūlęs atlikti dvasines piligrimines keliones prie stebuklingų Marijos paveikslų, tuo tikslu 1684 m. Vilniuje išleisdamas lotynų kalba parašytą Švč. Mergelės Marijos stebuklingų paveikslų Lietuvoje ir Lenkijoje lankymų vadovą „Methodus peregrinationis menstruae Marianae ad imagines Deiparae Virginis…“ (būdas, kaip atlikti Marijos piligrimystę prie Dievo Gimdytojos atvaizdų), leidinį papildydamas skirtingose vietovėse esančiais Marijos atvaizdais, tame tarpe ir Trakuose esančiu Dievo Motinos atvaizdu.
Pirmasis LDK stebuklais pagarsėjęs paveikslas buvo Trakų Dievo Motinos paveikslas, kurio kopijos-sekiniai iš Trakų plito Lietuvoje ir už jos ribų. Seniausias Trakų Mergelės Marijos Dievo Motinos atvaizdas-iliustracija literatūroje – Simono Mankevičiaus (Szymon Mankiewicz) „Trakų parapijos bažnyčia, Švenčiausios dievo Motinos Mergelės Marijos dievo Motinos stebuklai“ (Kosciol Farski Trocki Cudami Przenajswiętszej Bogąrodzicy Panny Maryey Objasniony, Vilniuje, 1645 m., Bazilijonų spaustuvėje).
Parodos „Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir jo sekiniai“ lankytojai galės susipažinti su Trakų Mergelės Marijos atvaizdo kaita pradedant XVII–XVIII a. (S. Monkevičiaus, J. Drevso knygų iliustracijomis, L. Tarasevičiaus, B. Strachovskio vario raižiniais, Trakų bazilikos procesijų altorėliu ir kt.) ir baigiant sekiniais-kopijomis Lietuvos bei Latvijos (Agluona, Ryga) šventovėse.
Verta atkreipti dėmesį – „Parodyk mums, kad esi Motina!“, kreipimasis į Dievo Motiną, lydės popiežių Pranciškų Rygoje ir Agluonoje, paimtas iš žinomo ankstyvųjų viduramžių Mišparų himno „Ave Maris Stella“. Popiežiaus Pranciškaus vizito Latvijoje logotipe virš Latvijos kontūrų iškilusi Agluonos Marija su kūdikiu savo aukso rūbu apjuosia viso krašto teritoriją (http://lt.radiovaticana.va.).
Parodos sumanytojai viliasi, kad ji sužadins norą atlikti piligriminę kelionę Lietuvoje ir už jos ribų į Trakų Švč. Mergelę Mariją, Dievo Motiną garsinančias šventoves, neaplenkiant ir parodos Trakų viešojoje bibliotekoje, su mintimi, kad Dangaus siekiame būdami žemėje ir tikint, kad ją atliekantys sulauks „…ne menkesnių vaisių kaip tie, kuriuos gauna vykstantieji į ilgas keliones, ypač jeigu jų širdys drungnos ir jie esti veikiau smalsūs pirkliai nei pamaldūs piligrimai…“ (J. Drevsas).
Paroda veiks iki balandžio 23 d. Kviečiame apsilankyti.

RASA SELICKAITĖ,
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė