Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Pasaulinė sveikinimosi diena – lapkričio 21-oji

Lietuvoje švenčiamos įvairios šventės, tačiau ne kiekvienas žino, kad lapkričio 21-ąją buvo minima Pasaulinė sveikinimosi diena. Ji švenčiama nuo 1973 metų. Šią dieną stengiamasi išsiųsti kuo daugiau sveikinimų visiems savo draugams ir pažįstamiems. Prisiminkime šią datą ir kitais metais sveikindamiesi ar rašydami laiškus nedarykime klaidų.

Laba diena ar labą dieną
Abu pasisveikinimai yra taisyklingi. Sveikinantis vartojamos ir vardininko, ir galininko formos: labas rytas, laba diena, labas vakaras ir labą rytą, labą dieną, labą vakarą.
Sveikinamasi ir vienu žodžiu labas, ir iš jo pasidarytomis maloninėmis formomis labutis, labutė (pastarosios tinka artimesniems santykiams), dar – sveikas, sveikutis, sveikutė, bet tam tikslui nevartojamas žodis geras. Pasakymai gera diena ar gerą dieną! sveikinantis nėra klaida, tačiau dirbtinoki.
Senas katalikiškas pasveikinimas – Garbė Jėzui Kristui!, į kurį tradiciškai atsakoma: Per amžius. Amen. Taip nuo seno sveikinosi katalikų dvasininkai, Kunigų seminarijos auklėtiniai ir tikintieji su tikinčiaisiais.

Didžiąja ar mažąja raide pradedamas tekstas po kreipinio?
Laiške, kvietime, sveikinime po kableliu išskirto kreipinio tekstas pradedamas rašyti mažąja raide, pvz.:
Gerb. Vardeni, sveikiname Jus jubiliejaus proga.
Sveiki, mieli kolegos, informuoju, kad susirinkimas įvyks lapkričio pabaigoje.
Jei po kreipinio rašomas šauktukas arba taškas, tada tekstas pradedamas rašyti didžiąja raide, pvz.:
Gerb. Vardeni!
Sveikiname Jus jubiliejaus proga.
Sveiki, mieli kolegos. Informuoju, kad susirinkimas įvyks lapkričio pabaigoje.

Su pagarba ar pagarbiai
Pasakymai „su pagarba“ ir „pagarbiai“ yra lygiaverčiai normos variantai. Posakis „su pagarba“ yra tradiciškesnis, iškilmingesnis, todėl, galima sakyti, kad ir teiktinesnis oficialiuose stiliuose, o „pagarbiai“ – trumpesnis, paprastesnis.
Lietuviškame tekste po žodžių „su pagarba“, „pagarbiai“ nededama jokio skyrybos ženklo (t. y. nerašomas kablelis). Pateisinamas čia galėtų būti tik brūkšnys, bet ne brūkšnelis (jei naudojatės ne lietuviško standarto klaviatūra, brūkšnį galima surinkti Alt+0150). Brūkšnys gali būti rašomas pabrėžiant didesnę ekspresiją.

ALVYDA KAZAKEVIČIŪTĖ-STANIUNAITIENĖ

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas