Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

Kovo 15 d. posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (įstatymo 5 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3 pslGautame pranešime teigta, jog V. Pruskas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi buvo paskirtas 2015 m. balandį, tačiau nepateikė privačių interesų deklaracijos kaip šias pareigas einantis asmuo.
Matyti, jog duomenimis apie Elektrėnų savivaldybėje einamas pareigas V. Pruskas privačių interesų deklaraciją papildė tik šių metų sausio pabaigoje – jam gavus pranešimą apie VTEK atliekamą tyrimą. Tarnautojo teigimu, elektroninę deklaraciją jis pateikė laiku – per vieną mėnesį nuo paskyrimo į minėtas pareigas, – tačiau, esą, dėl galimų techninių nesklandumų jo deklaracija nebuvo matoma. Tačiau V. Pruskas nepateikė VTEK jokių dokumentų, įrodančių, jog duomenis apie Elektrėnų savivaldybėje pradėtas eiti pareigas deklaravo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo numatyta tvarka bei terminais. VTEK pabrėžia, jog už tinkamą deklaracijos užpildymą, pateikimą bei joje nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingas pats valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo (Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių 7 punktas).
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis privačių interesų deklaraciją pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos (5 straipsnio 1 dalis).
Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo skirsnį, reglamentuojantį deklaravimo tvarką, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Parengta pagal VTEK inf.