- Galvė - http://www.galve.lt -

Pristatyta Vytauto Talačkos knyga „Neišgalvotos istorijos“

„Ir vėl ruduo atėjo,
Ir lapai žemėn krinta.
Prinoko sode obuoliai,
Šakas žemyn jie lenkia.

Man ne svarbu,
kad vėl ruduo atėjo,
Ir ne svarbu,
kad dienos sutrumpėjo,
Man ne svarbu,
kad dienos sutrumpėjo,
O man svarbu,
kad obuoliai vėl žemėn kris.“
„Krenta obuoliai“,

V. Talačka

Šia ištrauka iš eilėraščio Trakų viešojoje bibliotekoje prasidėjo Trakų krašto literatų brolijos „Aukuras“ nario Vytauto Talačkos knygos „Neišgalvotos istorijos“ pristatymas.

[1]

Trakų viešojoje bibliotekoje vyko literatų brolijos „Aukuras“ nario Vytauto Talačkos knygos „Neišgalvotos istorijos“ pristatymas

Vytautas Talačka gimė 1937 m. Prienų r., Liciškėnų kaime. Mokėsi Jiezno vidurinėje mokykloje. 1969 m. Maskvoje įgijo ekonomisto specialybę. Eilėraščius pradėjo rašyti dar vaikystėje. 2007 m. išleido eilėraščių rinkinį „Tėviškės ilgesys“, kurį sudaro eilėraščiai, dedikacijos, miniatiūros. 2010 m. išleido eilių rinkinį „Tėviškės ilgesys“, papildytą naujais eilėraščiais. Tais pačiais metais kūryba publikuota Trakų literatų almanachuose „Trakuvos literatų kūryba“, eilėraščiai publikuoti almanache „Vingis“ 2012 m. Rašo prozą, kai kuriuos įdomesnius gyvenimo aprašymus. 2012 m. pasirodė knyga „Laiškai iš Afganistano: apybraižos, apsakymai, eilėraščiai“. 2015 m. Trakų rajono literatų brolija „Aukuras“ spausdino apsakymą „Lynas“.
Pristatydamas savo naują knygą autorius perskaitė jos pratarmę:
„Kūryba – tai saviraiška. Į knygą sudėjau eiles, apybraižas, apsakymus, pasakas, miniatiūras – tai, kas susikaupė per visą gyvenimą mano atmintyje, nes tai, kas parašyta knygoje, viskas paimta iš mano gyvenimo. Nieko išgalvoto. Dėl to ir knyga pavadinta „Neišgalvotos istorijos“.
Nors yra išleidęs poezijos knygą, autorius prisipažino, kad labiau jam patinka rašyti prozą.
Susitikimo metu Vytautas dalijosi savo darbo ir gyvenimo prisiminimais. Perskaitė ištrauką iš apysakos „Žirnis“, kuri paremta tikra šeimos išgyventa istorija, kelis eilėraščius, skirtus mamai ir tėvui.
Susitikimo metu skambėjo ir V.Talačkos eilėraščiai, kuriuos skaitė T.Balkutė. Visiems susirinkusiems autorius padovanojo savo naujausią knygą. Šiltas bendravimas su renginio dalyviais, literatų brolijos narių palinkėjimai ir sveikinimai tarsi sunokę rudeniniai obuoliai ilgam liks visų širdyse.

IRENA JOCIENĖ,
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė