- Galvė - http://www.galve.lt -

RENGINIAI VASARIO 16 -ĄJĄ

Trakuose

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir Trakų rajono Vytauto Didžiojo nominacijų įteikimo šventė. Dalyvauja Vilniaus krašto kaštoninis choras. 12.00 val. šv.Mišios Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje.13.10 val. Trakų rajono kultūros rūmuose.- parodos pristatymas. 13.30 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. 13.50 val. Vytauto Didžiojo nominacijų įteikimo šventė

Onuškyje

Vasario 15 d. 13 val. – Onuškio vidurinėje mokykloje  vyks minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Vasario 16 d. 10.45 val. —  Valstybės vėliavos pakėlimo iškilmės (prie Kipro Petrausko aikštės).  Vasario 16 –osios  Akto signatarų giminėms Prezidentūroje perduotos puokštės  atnešimas į bažnyčią. 11 val. —  Šv. Mišios  Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.  Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras kun. teol. dr. Algirdas Jurevičius, dalyvaus kunigai: Aukštadvario  klebonas  monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius, altaristas jubil. Ignas Kavaliauskas, Onuškio klebonas  Algimantas Gaidukevičius.  Giedos Lietuvos Mokslų akademijos mišrus choras (vadovas Vytautas Verseckas, chormeisterė – koncertmeisterė Judita Taučaitė , choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas, dalyvaus „Cingų“„ fondo prezidentas Jonas Endriukaitis).  Po mišių choras atliks koncertinę programą. 12.30 val. – puokštės iš Prezidentūros, gėlių  padėjimas ant signataro Donato Malinausko kapo.  Atminties valanda „Lietuva- šalis mana“ prie signataro Donato Malinausko kapo bažnyčios  šventoriuje

Lentvaryje

Vasario 16 d. 13.00 val. poezijos ir muzikos vakaras „Lietuva, mūsų protėvių žemė“ Lentvario parapijos namuose.

Rūdiškėse

Vasario 15 d. 18.00 val. Rūdiškių seniūnijos salėje — šventinis   „Ką reiškia mylėti Tėvynę?” renginys, skirtas Lietuvos  nepriklausomybės dienai paminėti.Rūdiškių seniūnijos salėje

Aukštadvaryje

Vasario 15 d., 16 val. Šv. Domininko namuose (Technikumo 2, Aukštadvaris)šventinis minėjimas – koncertas ,, Tėvynės dainos, jūs malonios…“. Renginio metu veiks rankdarbių paroda ,, Lietuva močiutės raštuose“

Dusmenyse

Vasario 16 d. 8.00 val. Didžiulio ežere, Dusmenų kultūros namuose -sporto šventė,  skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai .

Grendavėje

Vasario 15 d. 18.00 val. Grendavės seniūnijos salėje – šventinis renginys  „Šalis ta Lietuva vadinas“.

Paluknyje

Vasario 15 d. 13.00 val. Paluknio vidurinės mokyklos aktų salėje – renginys Vasario 16-ajai „Lietuva- Viešpaties lelija“.

Senuosiuose Trakuose

Vasario 14 d. 12.00 val. Senųjų Trakų bibliotekoje — Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas „Vasario 16-oji mums brangiausia diena“.

Tiltuose

Vasario 16 d. 13.00 val. Tiltų kaimo bendruomenės namuose — iškilminga popietė „Aš laimingas mūsų Tėvynėje“.