Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Rūdiškių bibliotekoje pristatytas projektas „Jie su Vilnija suaugę“

Lapkričio 21 dieną Rūdiškių bibliotekoje lankėsi Vilniaus mokytojų namų vykdomo projekto „Jie su Vilnija suaugę“ atstovai, kurie susirinkusiems žiūrovams pristatė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Pėsčiomis į Vilnių po Vilniją: Rapolas Mackonis“. Šio projekto tikslas – lavinti Vilnijos krašto žmonių kultūrinį išprusimą, domėjimąsi savo krašto praeitimi, liudijančia šio regiono neatskiriamumą nuo visos Lietuvos, bei supažindinti su šiuo regiono iškilių rašytojų kūryba.

Juozas Žitkauskas

Projektas vykdomas nuo 2012 m. Anksčiau projekto pristatymai daugiausia vykdavo tik šio regiono gimnazijose ar kultūros įstaigose, dabar jie vyksta įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Ypač didelis dėmesys skiriamas jaunimui, tikintis, jog šių renginių dėka jaunieji žmonės plačiau susipažins su ne taip dažnai mokyklos programose nagrinėjamų rašytojų kūryba, labiau domėsis kultūriniu šalies gyvenimu.
Kompoziciją ir Rapolo Mackonio gyvenimą bei jo kūrybą pristatė kultūrininkas ir literatas Juozas Žitkauskas. Jis papasakojo, apie dzūką, pėsčiomis iš Varėnos krašto atkeliavusį į Vilnių ir čia pasilikusį. J. Žitkauskas teigė, kad Rapolas Mackonis „Šiandien gerokai visuomenės primirštas, neįvertintas“.
R. Mackonis – prozininkas, publicistas. Gimė 1900 metais Paąžuolėje, Varėnos rajone. Tikroji pavardė Mackevičius. Baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, studijavo universitete. Tarpukario laikais dirbo Vilniaus lietuvių laikraščių redakcijose, veikė lietuvių meno ir literatūros, lietuvių mokslo draugijose. 1943–1945 m. kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Nuo 1945 m. gyveno Lenkijoje, 1952 m. ten suimtas, kalintas sovietiniuose lageriuose. 1956-aisiais paleistas grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos dailės muziejuje. Tarpukariu parašė ir išleido prozos bei publicistikos kūrinių, pokario metais parašė atsiminimus apie Vilnių, jo žmones, tačiau atsiminimai buvo išleisti tik po jo mirties.
Renginio metu aktorius Vidas Petkevičius skaitė ištraukas iš R. Mackonio kūrinių. Muzikinius intarpus atliko dainų autorė ir atlikėja Akvilė Vervečkaitė-Rubikienė.
Popietės metu svečiai negailėjo gerų žodžių apie biblioteką, džiaugėsi jos atsinaujinimu ir aktyvia kultūrine veikla, kuri užpildo bendruomenės dvasinio gyvenimo pilnatvę. Džiaugiamės turėdami galimybę sulaukti tokių svečių ir pristatyti savo miesto bendruomenei aktualius kultūrinio gyvenimo aspektus.

LAIMA FRANCKEVIČIENĖ,
Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių filialo vedėja