Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Savanoriai inspektoriai – svari parama gamtosaugininkams

inspektor

Gamtą saugančių pareigūnų pajėgų veiklą nuolat palaiko visuomeniniais pagrindais dirbantys neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Sąmoningų piliečių, pasiryžusių suteikti realią pagalbą gamtos išsaugojimui, kasmet vis daugėja. Šiemet šalyje gamtos apsaugos patruliams talkina 698 savanoriai gamtos mylėtojai. Palyginus su praėjusiais metais, neetatinių inspektorių gretos pagausėjo beveik pusantru šimtu savanorių.

Vertina pagalbą

„Šiemet mūsų agentūrai talkininkaujančių neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių gretos pagausėjo, jų bus septyni, vietoj anksčiau dirbusių kelių, – džiaugiasi Zigmantas Butvilas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos Trakų rajono agentūros vedėjas. – Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių paramą labai vertiname, jų pagalba ypač pastebima įvairių gamtos apsaugos akcijų metu, kai suaktyvėja tam tikrų gamtos išteklių naudojimas ir reikalingos didelės pastangos saugant ir kontroliuojant šių išteklių naudojimą. Tai ypač aktualu pavasarinio ir rudeninio žuvų neršto ar žvėrių rujos metu, kai organizuojamos įvairios akcijos, kartu kviečiame neetatinius inspektorius į reidus. Jų dėka išsiaiškinome daugybę pažeidimų, kartais ir šiurkščių“.

Neetatiniai aplinkosaugininkai pažeidimus aiškinasi kartu su valstybiniais aplinkos apsaugos inspektoriais arba savarankiškai. Jiems suteikta teisė tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus ir dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltose administracinėse bylose, aiškintis pažeidėjų tapatybes ir juos pristatyti į policiją.

Dauguma – ilgamečiai

Dabartinių neetatinių aplinkosaugininkų daugumą sudaro jau anksčiau turėjusieji įgaliojimus, kuriuos jiems pratęsė Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba (VAAT) ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD).

Pasak Z.Butvilo, Trakų rajono agentūros talkininkų gretose yra neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, savanoriaujančių ne vienerius metus, o vienas iš jų bendradarbiauja jau dešimtus metus.

Įgaliojimus neetatiniams inpektoriams reikia pratęsti kasmet, jeigu tam pritaria juos išdavusi institucija, išnagrinėjusi neetatinio inspektoriaus veiklą.

Pirmą kartą neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgaliojimai šiemet buvo suteikti 129 šalies gyventojams, kurie pateikė prašymus ir išlaikė egzaminus. Į egzaminus atvyko 228 pretendentai, o juos išlaikė 129. Dar penkiasdešimčiai žmonių, kurie irgi tapo neetatiniais aplinkosaugininkais, įgaliojimai suteikti be egzaminų. Jiems užteko pateikti prašymus, nes egzaminai nėra privalomi kai kuriems valstybės pareigūnams ir Seimo nariams.

Talkininkauja ir moterys

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių gretose gamtosaugininkams talkininkauja ir moterys. „Kai skelbiame kvietimą tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi, niekada neakcentuojame lyčių skirtumo, to net neminime,– teigia Kęstutis Motiekaitis, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Gyvūnijos naudojimo kontrolės priežiūros skyriaus vedėjas. – Neetatinio inspektoriaus veikla neapsiriboja vien tik važinėjimu į reidus ar brakonierių gaudymu, pagalba yra įvairi. Šiuo metu yra aplinkosauginio darbo ir elektroninėje erdvėje, ir kitokio pobūdžio, lygiai taip pat kaip moterys mūsų valstybinėse įstaigose dirba, jos randa savo vietą ir šioje veikloje“.

Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, neturintys teistumo už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus, taip pat, piliečiai, kurių atžvilgiu nėra įsigaliojęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus ar nusikaltimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veiklos.

Savanoriams

Nauji neetatiniai inspektoriai priimami metų pradžioje, jiems tenka laikyti egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.

Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, įgaliotos išduoti pažymėjimą institucijos vadovui pateikia:motyvuotą prašymą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno rekomendaciją, asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją, dvi nuotraukas.

Įgaliojimai suteikiami ar pratęsiami vieneriems einamiems metams.

Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, nedalyvaujantiems arba neaktyviai dalyvaujantiems aplinkosauginėje veikloje, suteikti įgaliojimai gali būti nepratęsiami.

Parengė  Gražina Noreikienė


ES_kuriame_Lietuvos_ateiti_logoAM_logo