Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Senųjų Trakų vartotojai šiemet šildysis pigiau

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2014 metais pradėto įgyvendinti ES remiamo projekto „Senųjų Trakų katilinės modernizavimas pakeičiant gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus į biokurą naudojančius katilus“ pagrindiniai darbai jau baigti. Projekto iniciatorius, UAB „Trakų šilumos tinklai“ jau tvarko darbų pridavimo dokumentaciją ir viliasi, kad Senųjų Trakų katilinės modernizavimo naudą jau šiemet teigiamai įvertins dauguma šios gyvenvietės šilumos vartotojų.

Trumpa priešistorė

Senbuviai Trakų krašto gyventojai puikiai pamena, kad centralizuotos šilumos tiekimu iki 2005 metų rūpinosi dvi šilumos tiekimo bendrovės: UAB „Trakų šiluma“ ir UAB „Trakų šilumos tinklai“. O Trakų rajono administracija, siekdama užtikrinti tinkamą šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo viešųjų paslaugų teikimą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems šilumos vartotojams, Šilumos tiekimo bendrovių valdomo šilumos ūkio atnaujinimą ir modernizavimą, taip pat išspręsti Šilumos tiekimo bendrovių finansines problemas, panaudodama viešo ir privataus kapitalo partnerystės modelį 2005 metais pasirašė Koncesijos sutartį.

Vadovaujantis Koncesijos sutartimi, Šilumos tiekimo bendrovių nuosavybės teise turimas ilgalaikis turtas, reikalingas Koncesininkui paslaugoms teikti, buvo perduotas Koncesininkui nuomos teise. Šį savivaldybės žingsnį itin jautriai įvertino centralizuotos šilumos vartotojai, nes šilumos kaina, dėl įvairių faktorių, pradėjo kilti.

Tačiau 2013 m. rugpjūčio 29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Koncesijos sutarties pakeitimas, kuriuo UAB „Prienų energija“ perdavė Aukštadvario ir Senųjų Trakų katilines savivaldybės įmonei UAB „Trakų šilumos tinklai“. Nuo tų pačių metų šių gyvenviečių šilumos vartotojams buvo pasiūlytos žymiai patrauklesnės kainos už šilumą, nes Aukštadvario katilinėje jau buvo naudojamas biokuras, o Senųjų Trakų katilinę tuomet buvo suplanuota modernizuoti ir pritaikyti biokuro kūrenimui.

Prireikė lėšų

Atgavusi dalį šilumos vartotojų, bendrovė „Trakų šilumos tinklai“ Senųjų Trakų šilumos tiekimo sistemoje identifikavo šias pagrindines problemas: dėl iškastinio kuro naudojimo buvo nustatoma aukšta šilumos kaina galutiniams vartotojams ir nebuvo galimybės tiekti karšto vandens gyventojams ne šildymo sezono metu. Be to, kainų stabilumo negarantavo energetinė priklausomybė nuo užsienio dujų tiekėjų. Ieškodama išeities, bendrovė inicijavo projektą „Senųjų Trakų katilinės modernizavimas pakeičiant gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus į biokurą naudojančius katilus“, kurį dalinai finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Pagrindinis projekto siekis – atnaujinti iškastinį importuojamą kurą (gamtines dujas) naudojančią Senųjų Trakų katilinę ir pertvarkyti ją taip, kad šiluminės energijos gamyboje būtų naudojami atsinaujinančios energijos šaltiniai (biokuras).

Kas nuveikta

„Kas šiame projekte buvo numatyta – viskas padaryta, – teigia Kęstutis Kasparavičius, UAB „Trakų šilumos tinklai“ direktorius. – Sumontuoti nauji du 1,2 MB katilai, kūrenami medžio drožlėmis, sumontuota moderni šiuolaikiška rezervinė elektros stotis, įrengti du (500 KW ir 700 KW) šildymo katilai su ekonomaizeriais“.

Senųjų Trakų katilinės modernizavimo darbai, pagal viešųjų pirkimų reikalavimus, buvo patikėti Jungtinės veiklos partneriams: UAB „NOVUS“ ir UAB „Kalvis“. „Trakų šilumos tinklų“ vadovo teigimu, rangovai su užsakovais bendradarbiavo sklandžiai, darbai buvo atliekami pagal projekte numatytus planus ir laiku.

Pagal ES remiamo projekto „Senųjų Trakų katilinės modernizavimas pakeičiant gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus į biokurą naudojančius katilus“ darbų vykdymo sutartį, visi projekto keliu atlikti darbai kainavo viso (su PVM) – 629.040.205 €. Techninio darbo projekto parengimas ir projekto priežiūra – 40.546,80 €, 500 KW galios biokuro vandens šildymo katilas, deginantis medienos skiedras – 26.892,67 €, 700 KW galios biokuro vandens šildymo katilas, deginantis medienos skiedras – 36.263,61 €, įranga, panaudojanti išeinančių dūmų šilumą –14.489,69 €, katilų priklausiniai ir katilinės įranga – 207.655,81 €, Senųjų Trakų vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos statybos ir montavimo darbai – 194.019,35 €.

Ko tikėtis

„Esant poreikiui, karštą vandenį gyventojams galėsime teikti jau spalio mėnesį, jo kaina priklauso nuo kelių sudedamųjų, taip pat ir nuo šildymo kainos, teigia K. Kasparavičius. – Senųjų Trakų katilinė aptarnauja dvi mokyklas ir dalį gyventojų, viso aptarnaujame čia apie dvylika tūkstančių kvadratinių metrų šildomą plotą. Gyventojai, tikrai pajus naudą, nes dujos dukart brangesnis kuras negu biokuras. O biokurą pirksime tik mažiausiomis kainomis“.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, Senųjų Trakų katilinėje kuro sąnaudos šiluminės energijos gamybai sumažės iki 60 000 € per metus, o sumažėjusios kuro sąnaudos sudarys prielaidas sumažinti šilumos energijos kainas galutiniams vartotojams. Modernizavus katilinę sudaryta galimybė tiekti karštą vandenį (iki 2000 m3) Senųjų Trakų gyventojams ne šildymo sezono metu. ES lėšų investavimas į minėtą projektą išsprendė buvusias Senųjų Trakų šilumos tiekimo tinklo ir regionines problemas. Ir sumažino Senųjų Trakų regioninę atskirtį.

P.S.

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo lėšomis remiamas projektas „Senųjų Trakų katilinės modernizavimas pakeičiant gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus į biokurą naudojančius katilus“, įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Bendra projekto vertė – 499 594,53 €, iš ES struktūrinių fondų šiam projektui skirta 249 797,27 €.

Gražina Noreikienė

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAES_social_logo