Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Sveikinimai

Mieli mokytojai,

Spalio 5-osios kalendoriaus lapelyje įrašytas širdžiai
mielas ir brangus įrašas – Mokytojo diena.
Šia proga norime palinkėti, kad Jūsų išmintis, kūryba, supratimas ir
pasiaukojimas puoštų Jūsų sielas ir uždegtų jose nepaliaujamą norą
dalintis savo širdžių dvasiniais lobiais ir sukaupta patirtimi su savo mokiniais.
Kantrybės, šviesos, meilės ir vilties!

Seimo narys JONAS LIESYS
Seimo narys JUOZAS BAUBLYS

Užs. Nr. 4309

***

Nieko nėra pasaulyje brangesnio už jausmą, kad esi reikalingas.
(Diana Dors)

Mieli mokytojai,

Svajones pakeiskite darbais, norus – pasiekimais, skleiskite meilę ir harmoniją, žadinkite vaizduotę, puoselėkite kūrybiškumą ir būkite labai reikalingais! Šilčiausi sveikinimai Mokytojo dienos proga!

LSDP Trakų skyriaus vardu pirmininkas KĘSTUTIS VILKAUSKAS

Užs. Nr. 4312

***

Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas!
O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį
Ir juo keliauti kaip amžinasis piligrimas,
Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti!
(Vytautas Mačernis)

Linkėdami kuo geriausios kloties ir sėkmės, nuoširdžiausius sveikinimus
55-mečio proga bičiuliui PRANUI SURINTUI siunčia LSDP Trakų skyriaus bičiuliai

Užs. Nr. 4313