Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Šventė-sambūris „Šokio sūkury“ Aukštadvaryje

Lapkričio 18 diena Aukštadvaryje buvo ypatinga. Šią vėlyvo rudens šeštadienio popietę Trakų kultūros rūmų Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Nava“, vadovaujama Rimutės Blikertienės, minėjo savo veiklos penkmetį.


Šventės jubiliatai – tai nepailstantys šokėjai, penktus metus nenužengiantys nuo scenos, džiuginantys visus liaudiško šokio mylėtojus ne tik rajone, bet ir šalyje, net ir už jos ribų.
2012 m. Aukštadvario liaudies šokių mylėtojai susibūrė į vyresniųjų liaudiškų šokių grupę ir pasivadino ,,Nava“. Šis vardas aukštadvariečiams yra labai brangus, menantis miestelio istoriją. Susibūrę įvairių profesijų žmonės jau penkeri metai puoselėja lietuvių liaudiško šokio tradicijas, švenčia šventes ir dalijasi gera nuotaika, kasmet užmegzdami naujas pažintis su kitais kolektyvais. Tai veržlus, spinduliuojantis gerą energiją kolektyvas, turintis siekiamybę nuolat tobulėti.
„Navai“, sulaukusiai vos metukų, jau buvo patikėta atstovauti Trakų kultūros rūmams tarptautiniame projekte – I-ajame folk-
loro ir amatų festivalyje ,,Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse“, kuris vyko Baltarusijoje. 2014 m. jam buvo suteikta II kategorija bei teko didžiulė atsakomybė ir garbė atstovauti Trakų rajonui jubiliejinėje dainų šventėje ,,Čia – mūsų namai“. Kolektyvas aktyvus ir respublikiniuose festivaliuose, kurie vyko Druskininkuose, Balbieriškyje, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Veisiejuose, Ignalinoje, Širvintose. Dalyvavo ir tarptautiniuose šokių festivaliuose Latvijoje (Daugpilyje – ,,SAIME – draugų rate“), Italijoje „Balloullespiagge di Rimini“.
Pastarųjų kūrybinės veik-
los metų patirtis parodė, kaip svarbu šokį mėgstantiems dažniau matytis, dalintis kūrybine patirtimi, užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ir bendravimo ryšius. Todėl ir buvo sumanyta, pažymint penkerių metų kūrybinės veiklos sukaktį, pasikviesti kolektyvų iš svetur. Tai Kaišiadorių kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Savingė“ (vadovė Angelė Pačėsienė), Druskininkų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Kadagys“ (vadovai Izolina ir Algimantas Stanioniai), Veisiejų kultūros namų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Pušynas“ (vadovė Aldona Rudzienė), Trakų rajono Lentvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Lendvarė“ (vadovė Rimutė Blikertienė).
Dar prieš koncertinę programą šventės svečiai ir lankytojai smalsiai apžiūrinėjo mokyklos priesalyje surengtą parodą ,,Kūrybinės veiklos penkmečio istorija“.
Šventės vedėjai – Trakų kultūros rūmų kultūrinių renginių organizatorė Viktorija Šamatovičienė ir Trakų miesto seniūnas Kęstutis Vilkauskas – nuotaikingai pristatė kolektyvus, o „Navos“ kolektyvui Kęstutis dedikavo savos kūrybos eiles:
…Iš Navos bangų išnirę
Tarsi eglės ir žalčiai
Šoka polkas ir kadrilius
Valsus suka išdidžiai.
Jie kaip saulėta padangė
Nuo Aukštadvario kalvų
Šviečia šypsenom pro langus,
Žemei suteikia spalvų.

Šventę atidarė mažieji Aukštadvario šokėjėliai – Trakų meno mokyklos liaudiškų šokių grupė ,,Gandriukas“ (vadovė Akvilė Prakapienė).
Sukosi pora už poros, keitė kolektyvas kolektyvą – kaip viena akimirka prabėgo dviejų valandų koncertinė programa. Salė ūžė kaip bičių avilys, plojo, lingavo šokio ritmu.
„Nava“ pabaigoje sušokusi ,,Marcinkausko oira“ ir ,,Karvelio polką“ liko stovėti scenoje, o atvykę svečiai ir kviestiniai šokių kolektyvai rikiavosi sveikinimams.
Pirmoji sveikinimo žodį tarė LR Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė. Trakų rajono mero patarėja Dominyka Semionovė dovanojo 200 eurų čekį ir kolektyvo nuotrauką-paveikslą prie jos sveikinimų prisijungė ir Kultūros turizmo vyriausioji specialistė Evelina Šuscickytė. Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė kartu su Asociacija ,,Aukštadvario žiburiai‘‘ nuoširdžiai pasidžiaugė kolektyvo laimėjimais ir įteikė įspūdingo dydžio tortą, papuoštą saldžia tautine atributika. Uždegtos torto žvakės simbolizavo kolektyvo gražias perspektyvas. Geros kloties linkėjo šokėjams ir Onuškio liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Gražinos Kulbickienės, bei Trakų kultūros rūmų direktorius Edvard Keizik ir jo pavaduotoja Meida Vitovičiūtė. Visus nustebino Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros direktorės Jurgos Dūdienės sudainuota liaudies daina. Tai buvo nuoširdi dovana šokių kolektyvui. Trakų neįgaliųjų užimtumo centro vadovas Juozas Norinkevičius, įteikęs medaus dovaną, užsisakė šokį ,,Bitute pilkoji“… Maloniai nuteikė ir nuoširdus etnografinio ansamblio ,,Verknė“ sveikinimas. Moterys, pagerbdamos savo bendraminčius šokėjus, pasipuošė archajiškais drabužiais ir padainavo dainą, o tardamos sveikinimo žodį pabrėžė, kad „Navos“ kolektyvas išsiskiriantis: tai labai jaunas, bet brandus, brandus, bet žaismingas, žaismingas, bet labai rimtas kolektyvas, išvažinėjęs ne tik respubliką, bet aplankęs ir ne vieną užsienio šalį…
Už sukurtą nuotaiką šventės organizatoriai ir „Navos“ liaudiškų šokių kolektyvas dėkoja muzikantams, įgarsintojams ir apšvietėjui, šventės vedėjams – Kęstučiui ir Viktorijai – bei visiems šventės dalyviams, sveikintojams už nuoširdžius žodžius ir palinkėjimus, už atminimo dovanas. Už materialinę paramą organizatoriai dėkoja kavinėms „Senoji kibininė“ ir „Pilialaukis Trakai“, ūkininkei Laimutei Kamaitienei.
Šventė-sambūris „Šokio sūkury“ nepaliko nė vieno abejingo. Tiek dalyvių, tiek svečių ir sveikintojų širdyse ir mintyse liks malonūs jausmai ir gražūs prisiminimai. Visi lauksime kolektyvo „Nava“ 10-ies metų jubiliejaus.

LINA TERESĖ MIKUTAVIČIENĖ,
Trakų kultūros rūmų Aukštadvario padalinio renginių organizatorė