Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Tėvynę mylėjusiems

Birželio 14-ąją, visoje šalyje minima Gedulo ir vilties diena, kuomet dalijamasi prisiminimais apie lietuvius, žuvusius tremtyje. Ši ypatinga Lietuvai data nebuvo užmiršta ir Trakuose – Birželio 14-ąją vyko renginiai, skirti tragiškoms netektims atminti.


18.00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurias celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaras kun. Rimas Kalmatavičius, koncelebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos emeritas mons. Vytautas Rūkas.
Susirinkusiems Šv. Mišių dalyviams monsenjoras homilijos metu sakė:
„Šiandien mūsų Tėvynėje gedulo šventė. Prisimename šimtus tūkstančių į Sibirą ištremtų mūsų brolių, jų kančias ir mūsų žemėje pralietą partizanų kraują. Minime okupacijos tragediją, kai tarp savęs susidūrė dvi siaubingiausios praėjusio amžiaus ideologijos: komunizmas ir nacizmas. Jos abi žadėjo sukurti tobulą visuomenę ir pradėjo naikinti, kas jų nuomone, buvo netobula, kenksminga ir nepageidaujama. Vienu atveju, tai buvo žydai ir kiti ne arijų kilmės žmonės, o kitu – buržuaziniai nacionalistai, buožėmis pavadinti – dori ir savo tėvynę mylintys piliečiai. Tikrovėje tai reiškė prievartą, kraują, ašaras, nelaisvę, vergystę. Žmogus buvo aukojamas ideologijos labui ir laikomas kaip medžiaga, daiktas, kurį reikia taisyti ir visai sunaikinti. O ten, kur žmogus tampa tik priemone, prasideda kelias į tironiją.“
Po Šv. Mišių visi rinkosi į minėjimą „Tėvynę mylėjusiems“ Trakų Aukų kalnelyje. Nusidriekusi ilga iškilminga eisena pakilo pakalne, kur buvo prisiminti skaudžiausi istorijos įvykiai, tremties aukos, pagerbti ir apdovanoti Lietuvos labui dirbantys.
Minėjimo dalyvius sveikino LR seimo narys Jonas Liesys, Trakų rajono merė Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvederavičius, Trakų bažnyčios vikaras – kunigas Rimas Kalmatavičius, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, medalio „Vilniui ir tautai“ asociacijos komisijos kancleris Saulius Povilaitis, komisijos nariai – Regimantas Paulionis, Antanas Burokas, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas Stanislovas Matulionis, savo eiles skaitė Trakų krašto lakštingala,
poetė Teresa Balkutė-Zalatuchinienė. Minėjimo vėliavnešiai – Lietuvos šaulių sąjungos, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Trakų 6-osio kuopos šauliai su Kęstučiu Blaževičiumi, Nijole Romaškiene, Gediminu Romaška priešakyje.
Minėjimo metu Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjunga įteikė Sauliui Klerauskui medalį „Neprik-lausomybės gynėjui“ už Lietuvos valstybės gynybinių pajėgumų stiprinimą bei „Vilniui ir tautai“ asociacija įteikė medalius „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ – Nijolei Romaškienei, Aleksui Aleksandravičiui, Stanislovui Baltrūnui, Juozui Gurskui, Vytautui Pivoriui, Stasiui Mikutavičiui.
Po minėjimo Aukų kalnelyje visi dalyviai aplankė žuvusių kapus senosiose bei naujosiose kapinėse, kur tremties aukos buvo pagerbtos tylos minute, skaitomos eilės, prisiminti skaudūs 1941 metų įvykiai.

Trakų kultūros rūmų inf.