- Galvė - http://www.galve.lt -

TILTIEČIAI LANKĖSI TARPTAUTINĖJE MUGĖJE

Prešovo krašto savivaldybės (Slovakija) pirmininko Petro Chudiko kvietimu, Trakų rajono savivaldybės Tiltų kaimo bendruomenė 2011 m. rugsėjo 17 d. dalyvavo tarptautinėje mugėje„Slovakijos bulvių šventė“ Spišska Bela miestelyje.

Tai buvo 2010 metais vykdyto tarptautinio seminaro „Slovakijos kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos, partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių patrauklumą“ tęsinys. Šiais metais tęsdama projekto įgyvendinimą, Tiltų kaimo bendruomenė orientavosi į verslumo kaime skatinimą. Tiltiečiai mugės metu pristatė savo krašto etnografinį paveldą. Programos dalyviai buvo apsirengę dzūkiškais tautiniais kostiumais, kurie austinių raštų spalvingumu ir margumu sužavėjo žiūrovus ir mugės dalyvius. Bendrą koncertinę programą pristatė Tiltų kaimo kapelos ir Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų filialo jaunimo folkloro ansamblis „Gelužėlė“. Skambant lietuvių liaudies dainoms, kiti mugėje dalyvavę tiltiečiai, susirinkusius į mugę Slovakijos žiūrovus kvietė kartu šokti lietuvių liaudies šokius, mokė liaudies žaidimų ir pristatė kulinarinį paveldą — vaišino susirinkusius grikių pyragėliais, namine duona, lašiniais, baltu saldžiu pyragu.

Po oficialaus šventės atidarymo Spišska Bela miesto savivaldybės atstovai, tarptautinės bulvių mugės rengėjai ir organizatoriai aplankė Tiltų kaimo bendruomenės kiemelį, kuriame buvo pristatoma ekologiška produkcija.

Mugės metu lietuvių delegacija aplankė Slovakijos Respublikos kompleksinio bulvių asortimento parodą, kurioje įsigijo veislinių bulvių sodinimui, susipažino su bulvių auginimo, apdirbimo ir priežiūros tradicijomis Slovakijoje. Apsilankė žemės ūkio technikos parodoje.

Susitikime su Spišska Bela savivaldybės, Slovakijos Respublikos bulvininkystės sąjungos, Poprado regiono žemės ūkio maisto departamento, kitų žemės ūkio organizacijų ir kooperatyvų atstovais užsimezgė naujų partnerių paieška žemės ūkio, maisto ūkio srityse.

Lankėsi ūkiuose

Kitą dieną Tiltų bendruomenės nariai lankėsi Spišska Stara Ves Dunajec gyvulininkystės ir Zamagro avininkystės ūkiuose, taikančiuose naujas ūkininkavimo technologijas. Žamagro Spišska Stara Ves ūkyje vyko susitikimas su ūkininkais, kuriame buvo diskutuojama  apie inovacijų taikymą efektyvinant verslumą kaime, apžvelgtos kaimo ekonomikos plėtros galimybės, diegiant naujas arba tobulinant jau egzistuojančias technologijas, dalintasi tarptautine patirtimi žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse. Slovakijos ūkininkai dalinosi patirtimi apie Europos Sąjungos lėšų panaudojimą skatinant kaimo verslumą.

Lietuvos bendruomenių delegacija aplankė 4 fermas – šunų, avių, karvių, ir kiaulių. Tiltiečiai labiausiai domėjosi avių ir karvių auginimu. Slovakijos fermose vasarą dirba 7-8 žmonės, žiemą 5-6. Šie ūkiai nuo 2004 m. – ekologiški. Juose negalima naudoti trąšų ir pati aplinka turi būti neužteršta chemikalais. Taip pat gyvuliams negalima duoti vaistų. Kai gyvuliai suserga ir nėra kitos galimybės, tai po gydymo jie negrąžinami į bandą. Ir avys, ir karvės vasaros laikotarpiu išgenamos į kalnus, kur jas gano piemenys su šunimis. Šiose fermose avys ir karvės – melžiamos. Sūrio negamina, tik pieną. Pieno neperdirba, jį pasiima užsakovas. Avių pieno per dieną parduoda apie 430 litrų, kaina 80 eurocentų už litrą.

Avių fermoje

Avių fermos pirmininkė Rožine pasakojo apie lėšų, gautų iš Europos Sąjungos,  panaudojimą. Džiaugėsi, kad per 7 metus įvykdė jau du projektus. Už lėšas gautas pirmo projekto metu ūkininkė įsigijo pieno šaldymo įrangą, kitą projektą vykdė 2009 m. Tuomet buvo pastatyta nauja avių melžimo įranga. Abiems projektams įvykdyti  ES  finansavo  50% lėšų, kitos lėšos -savos. Lietuvius sudomino tai, kad iš ES skiriama parama priklauso nuo to, kokiame aukštyje nuo jūros lygio yra įsikūręs ūkis. Kuo ūkis aukštesniame lygyje, tuo dotacijos didesnės. Už 1 ha gauna nuo 100 iki 250 eurų. Dar papildomai gauna dotacijas ir už ekologiją. Ūkininkė turi 300 ha žemės. Šiais metais pradėjo papildomą veiklą – gamina kurui granules iš žolės ir drožlių. Turi gamybos įrangą, granulės pagaminamos karščio ir spaudimo būdu. Tai ekologiška ir labai paprasta gamyba. Granulės sudega be jokių pelenų, yra labai kaitrios. Turi labai didelę paklausą, už toną gauna 190 eurų.

Lėšos – modernizacijai

Karvių fermos šeimininkai Europos Sąjungos lėšas panaudojo fermų  modernizacijai ir rekonstrukcijai. Fermose įdiegta nauja technologinė įranga, naujas šildymas, pakeistas pastato stogas, langai. Taip pat buvo nupirkti nauji traktoriai. Ūkininkai taip pat įvykdė du projektus, kurių vykdymui iš Europos Sąjungos gavo apie 600 tūkst. eurų.

Kiaulių fermose yra paršavedės ir  penimos  mėsinės kiaulės. Jos  šeriamos ekologišku pašaru. Kiaulės realizuojamos vietoje, pasiima užsakovas. Šunų fermoje auginama 150 šunų. Jie auginami pardavimui. Pastarosios fermos rekonstruotos taip pat už Europos Sąjungos lėšas. Šunų fermos šeimininkas taip pat užsiima papildoma veikla – gamina medinius namus. Lietuvius labai sudomino statybos technologija ir namų šilumos izoliacija, kuri skiriasi nuo statomų namų Lietuvoje. Surenkami eglės medienos namai, sodo nameliai parduodami Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje , Slovakijoje.

Projekto metu gauta informacija apie tarptautinę patirtį žemės ūkio, maisto ūkio bei kaimo plėtrą sudėta DVD formato filme.

Vaiva Neteckienė Tiltų {jcomments on}