Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

TRAKŲ DIEVO MOTINOS — LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI

RUGSĖJO 2 D. (penktadienis)

Rūdiškių ir Paluknio parapijų

piligrimų diena

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

16.30 Švč. Sakramento

adoracija (lenkų k.)

17.00 šv. Mišios (lenkų k.)

17.30 Švč. Sakramento

adoracija (lietuvių k.)

18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

RUGSĖJO 3 D. (šeštadienis)

Lentvario parapijos

piligrimų diena

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

17.00 šv. Mišios (lenkų k.)

18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

19.00 Mišparai (lotynų k.)

(Meldžiasi kun. J. Minderis, gieda

VU Schola Cantorum Vilnensis)

RUGSĖJO 4 D. (sekmadienis)

Pagrindinė atlaidų diena

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

(Celebruos Jo Em. Kard. A. J. Bačkis)

11.00 „Spalvotųjų šypsenų šventė

Trakinių atlaiduose“

(Prie Trakų bažnyčios)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

(Celebruos Jo Em. kard. A. J. Bačkis)

13.00 „Spalvotųjų šypsenų šventė“

(tęsinys) (Prie Trakų bažnyčios)

RUGSĖJO 5 D. (pirmadienis)

Grigiškių parapijos

piligrimų diena

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

17.00 šv. Mišios (lenkų k.)

18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

RUGSĖJO 6 D. (antradienis)

Vaidotų parapijos piligrimų diena

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

17.00 šv. Mišios (lenkų k.)

18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

RUGSĖJO 7 D. (trečiadienis)

Senųjų Trakų parapijos

piligrimų diena

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

(Celebruos vysk. J. Matulaitis)

17.00 šv. Mišios (lenkų k.)

18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

RUGSĖJO 8 D. (ketvirtadienis)

Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė.

Atlaidų pabaiga.

10.00 šv. Mišios (lenkų k.) –

(Celebruos vysk. A. Poniškaitis)

11.00 Akatistas Švč. M. Marijai

(lietuvių k.) (Giedos Aušros

Vartų choralistai)

12.00 šv. Mišios

(Celebruos vysk. A. Poniškaitis)

17.00 šv. Mišios (lenkų k.)

18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

KITOS PAMALDOS

atlaidų metu

Švč. M. Marijos valandų malda — prieš rytines šv. Mišias.
Švč. M. Marijos litanija bei malda į Trakų Dievo Motiną — po rytinių šv. Mišių.
Rožinio malda — prieš vakarines šv. Mišias.