- Galvė - http://www.galve.lt -

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

tačiau komiteto pirmininkas Jonas Kietavičius pasiūlė tarybos nariams posėdžiauti ir komiteto nuomonę priimti kaip rekomendacinę. Tad posėdyje darbas vyko kaip ir įprastai — apžvelgiant visus tarybai svarstyti pateiktus klausimus. O Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nariams nesusirinkus, posėdis atidėtas kitai dienai. Šis reiškinys – posėdžių atidėjimas − Trakų savivaldybės taryboje gan dažnas.

Įsteigė etatų

Rugsėjo 29 d. Trakų rajono savivaldybės taryba nutarė nuo 2011 m. spalio 1 d. įsteigti Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vairuotojo pareigybę (koeficientas 8,8). Trakų r. savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre – 0,5  valytojos pareigybės ( koeficientas – 6,56).

Be to, Taryba nutarė patvirtinti Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio darželio  priešmokyklinio ugdymo grupei II modelį, ir įsteigti Paluknio lopšelyje darželyje 1 priešmokyklinės grupės auklėtojo pareigybę ir 0,5 auklėtojo padėjėjo pareigybės.

Vėl ims paskolą

Rugsėjo 29 d. posėdyje Trakų r. savivaldybės taryba nusprendė imti ilgalaikę (penkeriems metams) komercinę iki 4,6 mln. Lt paskolą. Investicinių projektų kofinansavimui. Gavus paramą iš ES struktūrinių fondų, savivaldybė taip pat turėtų skirti dalį lėšų: Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimui (iki 2,0 mln. Lt), Rūdiškių miesto Trakų gatvės rekonstravimui (iki 1,9 mln. Lt. ), Lentvario miesto darželio, esančio Klevų alėjoje vidaus patalpų remonto darbams ir įrangos įsigijimui (iki 0,7 mln. Lt.).

Kai kurie Tarybos nariai pasigedo savivaldybės ekonomistų, finansininkų analizės, kaip paveiks ateityje savivaldybės finansinę padėtį ši paskola. Savivaldybės administracijos atstovai argumentavo, jog tik paskolos ėmimo sutartyje bus numatytos sąlygos, terminai ir kiti saugikliai. Tad Tarybos nariai priėmė šį sprendimą nežinodami ateities realijų.

Rems globėjus

Siekdama mažinti vietų skaičių savivaldybės vaikų globos įstaigose, Trakų rajono savivaldybės taryba nutarė skatinti šeimas globoti ar rūpintis vaikais (ne giminaičiais). Rugsėjo 29 d. Taryba patvirtino pagalbos pinigų  vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą) mokėjimo dydį — už 1 vieną globojamą vaiką 260 Lt per mėnesį. Iki šiol šeima arba asmuo (šeima) globojanti vaiką (ne giminaitį) gaudavo kas mėnesį tik iš valstybės biudžeto globos (rūpybos) išmoką 520,0 Lt, o iš savivaldybės biudžeto jokių lėšų negaudavo.  Įsigaliojus Trakų savivaldybės  tarybos sprendimui,  nuo 2012 m. sausio 1 d., bendra suma (iš valstybės ir savivaldybės biudžetų) sudarytų vienam  vaikui – 780,0 Lt. Tačiau šeima už 3 ir daugiau vaikų gautų tik maksimumą – 520,0 Lt.

Perima mokyklą

Rugsėjo 29 d. Trakų r. savivaldybės taryba sutiko perimti Aukštadvario žemės ūkio mokyklos steigėjo teises ir pareigas iš Švietimo ir mokslo ministerijos nuo 2012 metų rugsėjo 1 d.,  išsprendus Aukštadvario žemės ūkio mokyklos finansinių įsipareigojimų klausimus. Pavesta  savivaldybės darbuotojų grupei kitam tarybos posėdžiui parengti Aukštadvario žemės ūkio mokyklos ir joje esančio valstybės turto perėmimo priemonių planą, suderintą su Švietimo ir mokslo ministerija.

Parengė Dana Zacharevičienė{jcomments on}