Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų artojai raikė lietaus sudrėkintą žemę

Penkioliktųjų Trakų rajono artojų varžybų nugalėtojai (iš kairės į dešinę): Marius Blikertas, Mečislav Kravčun ir Vladislav Alkovskij

Užsilauktieji lietūs visą savaitę mirkė laukus prie Rūdiškių, į kuriuos trečiadienį suvažiavo Trakų rajono artojai pasivaržyti, išsiaiškinti kuris verčiausias penkioliktųjų artojų varžybų nugalėtojo titulo.
Pasak Žemės ūkio konsultavimo tarnybos (ŽŪKT) Trakų poskyrio vadovo ir šių varžybų vyriausiojo teisėjo Alberto Malašausko, Trakų krašto ūkininkai jau seniai nebelaukia iš vietinės valdžios malonių ir varžybas rengia tik ūkininkų iniciatyva.

Prityrę teisėjai Audrius Stoškus, Genrik Kolendo ir Albertas Malašauskas buvo objektyvūs

Ūkininkas Vladyslav Kravčun skyrė lauką, keliolika žemdirbių “susimetė” reikiamą sumą pinigų varžybų dalyvių vaišėms ir prizams.
– Gal dėl to mūsų rengiamos varžytuvės populiarios, į jas suvažiuoja ir veteranai, ir jaunimas, – įspūdžiais dalijosi A.Malašauskas. – Man ypač malonu, kad varžybas stebėjo kolūkinių laikų arimo veteranai Juozas Abucevičius iš Stanislaviškių kaimo ir buvusio M.Afonino kolūkio artojas Antoni Grynevič iš Senųjų Trakų kaimo.
Vienas varžybų iniciatorių ir rėmėjų ūkininkas V.Kravčun pasidžiaugė, kad ir šįmet pavyko suburti Trakų krašto artojus ir jiems surengti tikrą šventę.


– Toji užsibuvusi sausra tikrai visus išvargino, tačiau pastarųjų dienų lietūs permirkė perdžiūvusias smėlio dirvas ir vienuolika vyrų gražiai suguldė lygias vagas, – įspūdžiais dalijosi V.Kravčun.
Teisėjai Audrius Stoškus iš Perlojos ir Genrik Kolendo iš Eišiškių susumavo varžybų rezultatus. Šių metų Trakų krašto artojų varžybų nugalėtoju tapo ūkininkas Mečislav Kravčun iš Rūdiškių. Antrąją vietą laimėjo Vladislav Alkovskij, o trečias buvo artojas Marius Blikertas.

VLADAS KASPERAVIČIUS