Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų ir Elektrėnų rajonų mokesčių mokėtojams artėja duomenų apie išmokas pateikimo terminai

Pagrindiniai faktai:
• Duomenys apie B klasės išmokas turi būti deklaruoti iki 2018 m. vasario 1 d.;
• Duomenys apie A klasės išmokas turi būti deklaruoti iki 2018 m. vasario 15 d.;
• Tretieji asmenys duomenis apie gyvybės draudimo, studijų, paskolų įmokas ir sumokėtas palūkanas turi deklaruoti iki vasario 15 d.;
• Pateiktų duomenų pagrindu yra formuojamos preliminarios metinės pajamų deklaracijos gyventojams;
• Duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2017 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą ir turėjo samdomų darbuotojų;
• Duomenis deklaruoti greičiausia ir patogiausia naudojantis EDS sistema (http://deklaravimas.vmi.lt).
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI), siekdama užtikrinti sklandų kasmetinį gyventojų pajamų deklaravimą, primena, kad iki 2018 m. vasario 1 d. reikėjo pateikti duomenis apie 2017 metais gyventojams sumokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms. Tuo tarpu mokesčius išskaičiuojantys asmenys informaciją apie 2017 metais gyventojams išmokėtas A klasės išmokas turi pateikti iki vasario 15 d.
„Kaip ir kasmet, siekiame, kad metinių pajamų deklaravimo laikotarpis praeitų sklandžiai, o gyventojams šis procesas būtų ne tik patogus, bet ir neužimtų daug laiko. Preliminarias metines gyventojų pajamų deklaracijas formuojame atsižvelgdami į pažymas apie per praėjusį laikotarpį sumokėtas išmokas, tad jos nemaža dalimi nulemia ir bendrą gyventojų pajamų deklaravimo proceso kokybę. Dėl šios priežasties svarbu, kad pažymos apie A ir B klasės išmokas į VMI sistemą atkeliautų laiku, o jose pateikiami duomenys būtų teisingi ir tikslūs“, – sako Vilniaus AVMI viršininkė Edita Glumbakienė. Viršininkė taip pat primena, kad A klasės metinės pajamos deklaruojamos FR0573 formoje, o metinės B klasės pajamos pažymoje FR0471.
Remiantis ankstesnių metų duomenimis, 2017 m. Trakų rajone deklaracijas FR0573 turėtų pateikti daugiau nei 740 mokesčių mokėtojų, o FR0471 – daugiau kaip 340. Elektrėnų rajone per 460 mokesčių mokėtojų turėtų nepamiršti pateikti deklaracijas FR0573, o daugiau nei 210 – FR0471.
Iki š. m. vasario 15 d. duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, už studijas sumokėtas įmokas, studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas bei nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus turi pateikti ir vadinamieji tretieji asmenys – bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos ir kt.
Visas pažymų apie išmokas teikimui reikiamas dokumentų formas bei jų pildymo taisykles galima rasti internetinėje svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt, o greitam duomenų pateikimui VMI rekomenduoja naudoti Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).
Daugiau informacijos, susijusios su duomenų apie A ir B klasių išmokas teikimą, ir visais kitais mokestiniais klausimais, galima rasti VMI internetiniame tinklalapyje www.vmi.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1882. Telefoninės konsultacijos yra įrašomos ir saugomos 5 m. bei prilygsta rašytinėms konsultacijoms.

Vmi.lt inf.