Užsiprenumeruok „Galvę“ 2019 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,95 EUR; 3 mėn. – 7,84 EUR; 6 mėn. – 15,70 EUR; 12 mėn. – 31,39 EUR; PDF metams – 19,99 EUR!  

Trakų krašto VVG valdybos posėdis š. m. vasario 14 d.

2018 m. vasario 14 d. (trečiadienį) kviečiamas Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Pradžia 18.00 val. Vieta –Trakų rajono savivaldybės didžioji salė (Vytauto g. 33, Trakai, 2 a.)
Siūlomi svarstyti šie klausimai:
1. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m.
2. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ viešinimo plano 2018 m.
3.Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo darbo grupės nario.
4. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ LEADER-19.2-SAVA-1, LEADER-19.2-6.2, LEADER-19.2-6.4, LEADER-19.2-SAVA-3 priemonių vietos projektų vertinimo kriterijų.
5. Dėl VVG valdybos veiklos ataskaitos už 2017 m. ir veiklos plano 2018 m.
6. Dėl VVG valdybos reglamento.
7. Dėl VVG valdybos narių 2007–2013 metų laikotarpio vietos projektų stebėsenos vykdymo.
8. Kiti klausimai.

EDVARDAS MAKŠECKAS, Trakų krašto VVG valdybos pirmininkas