Užsiprenumeruok „Galvę“ 2017 metams jau dabar! Kainos: 1 mėn. – 2,89 EUR; 3 mėn. – 7,69 EUR; 6 mėn. – 15,39 EUR; 12 mėn. – 30,77 EUR; PDF metams – 19,99 EUR. Akcija senjorams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir neįgaliesiems iki lapkričio 30 d. metinė prenumerata tik 19,99 EUR!  

Trakų krašto VVG valdybos susirinkimas kovo 15 d.

2018 m. kovo 15 d. (ketvirtadienį) 18.30 val. šaukiamas Trakų krašto VVG valdybos posėdis. Vieta – Savivaldybės mažoji salė (2 aukštas), Vytauto g. 33, Trakai.
Siūloma svarstyti šiuos klausimus:
1. Dėl paprasto kvietimo Nr.2 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 ir 2 sritis ir II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“ (LEADER-19.2-SAVA-3) ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) dokumentų patvirtinimo.
2. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimo.
3. Kiti klausimai.
Valdybos posėdžiai atviri.

EDVARDAS MAKŠECKAS, VVG valdybos pirmininkas

Trakų krašto VVG visuotinis ataskaitinis susirinkimas kovo 15 d.
2018 m. kovo 15 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. šaukiamas Trakų krašto VVG visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Vieta – Savivaldybės didžioji salė (2 aukštas), Vytauto g. 33, Trakai.
Siūloma svarstyti šiuos klausimus:
1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos už 2017 m.
2. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos finansinės ataskaitos už 2017 m.
3. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės narių išbraukimo iš VVG sąrašo.
4. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos ataskaitos už 2017 m. ir veiklos plano 2018 m.
5. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos plano 2018 m. patvirtinimo.
6. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ paprasto kvietimo Nr.1.
7. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ paprasto kvietimo Nr.2.
8. Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ su Alytaus rajono, Prienų rajono vietos veiklos grupėmis, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija.
9. Kiti klausimai.
Apie dalyvavimą susirinkime prašome informuoti el. paštu info@trakuvvg.lt iki š.m. kovo 13 d.

ALVYDA KAZAKEVIČIŪTĖ-STANIUNAITIENĖ, VVG pirmininkė

Užs. Nr. 4474